Belediye meclisi kararları açıklandı

Nevşehir Belediye meclisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Belediye meclisi kararları açıklandı

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (f) ve 59. Maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. ve 97. Maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2021 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin incelenmek üzere Gelir Tarife Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

20 Temmuz K33D15A4B pafta, 1346 ada 5 nolu parselde imar plan değişikliği yapılıp yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

20 Temmuz Mahallesi, K33D15A4B pafta, 1009 ada, 380 nolu parselin Belediye Kanununun 18/e, 15/h ve 75/d maddesine göre Sağlık Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Sağlık Bakanlığı (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü) adına tahsisinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Taksi Durakları Ve Ticari Taksi Yönetmeliğinin Ticari Taksi Olarak Çalışacak Araçlarda Aranacak Şartlara İlişkin olan Madde 14/2 “Ticari Taksiler en az 4+1 en fazla 6+1 kapasiteli beş kapılı araçlar olacaktır.” hükmünün Madde 14/2 “Ticari Taksiler en az 4+1 en fazla 8+1 kapasiteli otomobil cinsi araçlar olacaktır.” Şeklinde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin ( o ) bendi " Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak" hükmü gereğince Oto yıkama yapan işyerlerinin denetim ve kontrol altına alınması amacıyla 01.06.2018 tarih ve 38. gündem maddesi olarak görüşülerek kabul edilmiş olan oto yıkama işyerleri hakkında alınmış olan kararın iptal edilmesine;

Oto yıkama işyerleri: Sanayi bölgesinde bulunan işyerlerinde, akaryakıt istasyonları ile alışveriş merkezi gibi iş ve ticaret merkezlerinin otopark alanları içerisinde ayrılmış bölümlerinde, yerleşim alanları içerisinde bulunan iş merkezleri ve konut alanları altında bulunan işyerlerinde, işyeri alanı dışına çıkmamak kaydıyla, saat 22.00’a kadar faaliyet göstermelerine,

Şehrimiz; Borsa Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Milli irade Caddesi, Ürgüp Caddesi Polis Evi Kavşağı' na kadar, Osmanlı Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi.

Lale Caddesi, Nar Yolu Sokak, Mustafa Parmaksız Caddesi, Adliye Kavşağı'na kadar.

Diriliş Bulvarı, İstiklal Caddesi, Sahil Sokak, Okul Sokak, Lise Caddesi, Koparan Sokak ve Nar Caddesi, Camii Kebir Caddesi, Keçeciler Caddesi, Belediye Caddesi, Ada Sokak, Tahmis Caddesi Hastane Caddesi ve Gazhane Caddesi olmak üzere,

Yukarıda yazılı cadde ve sokaklarda bulunan işyerlerinde oto yıkama faaliyetine izin verilmemesine, diğer cadde ve sokaklarda bulunan işyerlerinde ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyması, aynı anda en az iki kamyonet aracın yıkanabileceği uygun genişlikte olması ve mesken altında bulunan işyerleri için kat maliklerinin tamamının muvafakatının alınması şartı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Camiatik Mahallesi tapunun 42 pafta, 297 ada, 10 parselde bulunan 117,72 m² taşınmaz üzerine büfe yapılması karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince 10 yıla kadar süreyle kiraya verilmesine, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86 ncı maddesi gereğince yol harcamalarına katılma paylarının alınmamasına oybirliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulmasına ve ekli Nevşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Belediyemiz ve Nevşehir İl Özel İdaresi arasında yapılacak olan arazi yolu açılması, sathi ve BSK kaplama işleri için protokol imzalanmasına, söz konusu protokolün imzalanması için Nevşehir Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol’a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.0 ipoteğinde bulunan 3309 ada 1 parsel' deki ipoteğin kaldırılarak, 3069 ada 5 parsel-1157 ada 426 parseller üzerine konulması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin d ve e bendine istinaden yapılan iç borçlanmalarla alakalı yapılan ve yapılacak olan tüm kredi işlemlerinde ipotek vermek, verilen ipotekleri değiştirmek, nakit bloke vermek, sözleşme yapmak, yapılan sözleşmeleri revize etmek ve bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

İlimiz Güzelyurt Mahallesi K33D15B3A pafta, 1771 ada 1 nolu parselde emsal artışı olmaksızın kat artışı imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER