“Mahkeme sözleşmeli öğretmene yolluk ödenmeli dedi”

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada mahkeme kararına göre sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödenmesi konusunda karar alındığına dikkat çekildi.

“Mahkeme sözleşmeli öğretmene yolluk ödenmeli dedi”

Açıklamada; “İlköğretim okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, il dışına eş durumu mazeretiyle ataması yapılan üyemizin yolluk ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem iptal edildi. Ankara 15. İdare Mahkemesi, kararında, “… Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde yer alan ‘Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez’ ibaresi Danıştay İkinci Dairesi’nin kararıyla iptal edilmiştir… Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 5. maddesi ile söz konusu Esaslara Ek 3. madde eklenerek, sözleşmeli personelin belirli şartları taşıması koşuluyla naklen atanmasına yönelik düzenleme getirildiğine göre, görev yeri değişikliği nedeniyle kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan külfetin kamu tarafından karşılanması amacıyla sözleşmeli personele harcırah ödenmesi gerektiği açıktır. Bu durumda, anılan Esaslar ile günün gelişen koşullarına uygun olarak belirli durumlarda sözleşmeli personele nakil olanağı tanınması nedeniyle, görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerine yer verdi. Karar, Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nde görüşülerek oy birliğiyle kesinleşti” ifadelerine yer verildi.

MHA

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER