“Mazeret tayini için muvafakat verilmemesi hukuka aykırıdır”

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, mazeret tayini için muvafakat verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. 

“Mazeret tayini için muvafakat verilmemesi hukuka aykırıdır”

Çiftci, "Eğitim-Bir-Sen olarak, babasının sağlık mazereti nedeniyle naklen atanma talebine muvafakat verilmeyen üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, engelli memurlar ile ağır engelli ağır engel raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurların taleplerinin yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın ‘kadro imkânları ve hizmet ihtiyacı’ dikkate alınarak değerlendirilmesinin idare açısından bir yükümlülük olduğuna hükmederek, işlemin yürütmesini durdurdu.

Bolu İdare Mahkemesi, kararında, ‘Bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurların yer değiştirme taleplerinin, yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkânları ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak karşılanacağına yönelik düzenlemeler bulunması ve davacının yukarıda belirtilen özel durumu karşısında, davacının hizmetine ihtiyacı bulunduğu gerekçesiyle muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır’ gerekçesine yer verdi." ifadelerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 17:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER