EMÂNETİ EHLİNE VERMEK

EDEBALİCE

EMÂNETİ EHLİNE VERMEK

Ali İhsan TOSUN

www.aliihsantosun38@hotmail.com.tr

Tüm “dünyanın gözünün üzerimizde olduğu” bir seçim arifesindeyiz. 23 Haziran’da İstanbul Belediyesi yeni başkanını bulacak.

İstanbul 16 milyon nüfusuyla “tarihi öneme sahip “dünyanın en büyük şehirlerinden birisidir. Bu kadar önemli bir şehrin başkanını seçmek de bir o kadar önemlidir. Emaneti ehline teslim etmek gerekir. Akıl ve sağduyu ile en iyi kim yönetecekse onu seçmeliyiz.

@ @ @

Ramazan bayramının ilk günü İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar, çiçeği burnunda Belediye Başkanımız Rasim Arı, vekillerimiz Yücel Menekşe, Mustafa Açıkgöz ile birlikte idik.

İl Başkanımız Mustafa Rauf Bey’in yaptığı açış konuşmasından sonra Belediye Başkanımız Rasim Arı, vekillerimiz Yücel Menekşe, Mustafa Açıkgöz sırasıyla dilek ve temennilerini belirttiler.

Konuşmalardaki ortak vurgu bayramın öneminden sonra gündemde olan “23 Haziran İstanbul Seçimleri” idi.

Konuşmacılar; 16 milyonluk İstanbul Seçimlerinin öneminden, emaneti ehline teslim etmekten bahsettiler.

@ @ @

Bakınız dinimizde “emaneti ehline vermekten, yöneticilerin vasıflarından” ayet ve hadislerde nasıl bahsediyor?

“Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.” (En Nisa 4/58)

“Allah, adaleti, samimi ibadet ve itaati, akrabaya yardım etmeyi emreder. (en Nahl, 16/90)

Devlet otoritesinin en büyük hami olduğunu, devlet otoritesi olmadığında o ülkede huzurun olmayacağını; haksızlıklarla devlet otoritesiyle mücadele edilebileceğini, tehlikelerden devlet otoritesiyle korunulacağını şu hadiste dile getiriliyor:

“Devlet otoritesi en büyük hamidir. Haksızlıklarla onun vasıtasıyla (yani hukuk yoluyla) mücadele edilir ve onun vasıtasıyla  (tehlikelerden) korunulur. Şayet bu otoriteyi kullananlar, Allah’tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmederlerse bu yaptıklarından sevap kazanırlar. Bunun aksine davranırlarsa vebalini çekereler.(Müslim, İmare, 43)

Yöneticileri ise büyük bir sorumluluk üstlendiklerini; adaletle hükmedip onlar için çalışanların büyük sevap kazanacakları da vurgulanmaktadır.

@ @ @

“Hepiniz birer çobansınız/sorumlusunuz ve yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür…” (Buhari, Cuma, 11, İstikraz,20)

“Müslümanların idaresini üstlenip de onlar için çalışmayan ve onları doğruya yönlendirmeyen yönetici, onlarla birlikte cennete giremez.” (Müslim, İman, 229)

Yönetici kıldığı kimselerin, idaresi altındakilere ihanet üzere ölürse, Allah ona cenneti haram kıldığı” da şu şekilde belirtilmiştir:

“Allah’ın bir gruba yönetici kıldığı kimse, idaresi altındakilere ihanet üzere ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. (Müslim, İmare, 21)

@ @ @

Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir bedeviye; “Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle!” diye cevap vermişti.

Bedevinin “Emaneti zayi etmek nasıl olur?” sorusuna ise “Yönetim, işi ehil olmayan kişilere verildiği zaman kıyameti bekle!” (Buhari, İlim, 2, Rikak 35)

@ @ @

Kendisinden idari bir görev isteyen Ebû Zerr’e; “Ebû Zerr, sen zayıfsın. İdarecilik ise emanettir. Gerçekten hakkıyla yerine getiremeyen ve gereğini yapamayanlar için bu vazife kıyamet gününde pişmanlıktır. (Müslim, İmare, 16)

@ @ @

İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar’ın, Belediye Başkanımız Rasim Arı’nın, vekillerimiz Mustafa Açıkgöz’ün, Yücel Menekşe’nin vurguladığı ortak konulardan birisi de “İstanbul’da 80 bin Nevşehirli vatandaşımızın yaşadığı, 80 bin Nevşehirli vatandaşlarımıza ulaşarak ‘İstanbul Seçimlerinde’ AK Parti’ye gönül veren herkesin üzerine düşen görevi yapmalarını” istemişlerdir.

YORUM EKLE