İDARİ PARA CEZALARI VE DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ

İDARİ PARA CEZALARI VE DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ
 Bu değişikliklerin bildiriminde belli süreler verilirken gecikmesinde ise idari para cezaları uygulanıyor. Nevşehir Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünün uyguladığı para cezaları ile değerli evrak bedelleri şu şekilde açıklandı; Nüfus Cüzdanını Kaybetmenin cezası 81,00 TL, Doğum Bildirimi Yurt İçi süresi 30 gün cezası 81,00 TL

Doğum Bildirimi Yurt Dışı süresi 60 gün cezası 81,00 TL, Ölüm Bildirimi süresi 10 gün cezası kurumlara 38,00 TL, Evlenme Bildirimi süresi 10 gün cezası kurumlara 38,00 TL, boşanma bildirimi süresi 10 gün cezası kurumlara 38,00 TL, Adres Değişiklik Bildirimi süresi 20 iş günü cezası 436,00 TL, Gerçek Dışı Adres Beyanı süresiz cezası 875,00 TL

Nüfus Cüzdanının süresiz cezası 6,75 TL, Mavi Kartın cezası 6,75 TL ve aile cüzdanı çıkarmamanın cezası 69,00 TL. Vatandaşlara uygulanan söz konusu para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Malmüdürlüğüne ödenir. Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde, idari para cezası uygulanmaz.

Uygulanan idari para cezalarına karşı 5326 sayılı kabahatler kanununun 27. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.


İtiraz Para cezalarına karşı ilgililer tarafından yapılacak itiraz idarece yürütülen işlemleri durdurmaz.

Buna rağmen itirazın: Yurt içinde yetkili idare mahkemesine, Yurt dışında cezayı takdir ve tahsil eden dış temsilciliğimiz kanalıyla ilgilinin nüfusta kayıtlı olduğu yer idare mahkemesine, tebliğ tarihini izleyen yedi gün içinde yapılması şarttır.

İtiraz evrakının mahkeme kayıtlarına intikal tarihini takip eden bir ay içinde sonuçlandırılması zorunludur. İdare mahkemesince verilen kararlar kesindir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93