Hydarnes, bu figürün ismi;  Tanrı Kurtçuğu ..

Kaunos öykü serisi 10.Bölüm Tanrı Kurtçuğu

Lykia  Kırallığı’nın büyük  Hephaistos  Tapınağı’nın Başversay’ı Hydarnes “ ölümsüzler konsilinin komutanı “, Kaunos Akademi’sine ziyarette bulunur.  Hephaistos Tapınağı Hellen topraklarının saygın tapınaklarındandır. Hephaistos Tapınağı’nın Başversay’ı Hydarnes’in asıl amacı Kaunos ile görüşmek,  O’ nun  Hellen’de fark yaratan öğretisini anlamak amaçlıdır.

Kaunos,  Versay Hydarnes’i Akademinin büyük salonunda kabul eder. Büyük salon, Akademi’nin öğreti atölyesi olarak kullanılmaktadır. Akademi’nin çoğu öğreti resim, heykel ve figürleri burada hazırlanmaktadır.

Sevgili Baş Versay Hydarnes, seni görmek ne mutlu. Tanrı’nın büyük lütufu Hellen’i aydınlatan ışık, Ölümsüzlerin Saygınlık Taçı, Helen’in Sevgi Nehir’i gibisin. Tevazu gösterip bizi ziyaret etmen nasıl ifade edilip karşılık bulabilir.

Kaunos, sevgili dostum senin iltifatına muhatap olmak bizi yaşatan ölümsüzlük iksiri gibi biz, sevgiden besleniriz ölümlüler ise kin ve düşmanlıktan beslenir. Biz yaşatırız onlar,  öldürürler.

Bizim Tapınak öğretimiz “ Keşişler”  bütün Helen’e sevgiyle merhametle dokunmaktır.

Ölümlüler ise varlığa sahiplenmek ve ona hükmetmek amaçlı Tanrı İle yarışmak için Ejderhalar yaratarak halklar arasında düşmanlık ve bozgunculuk yaratırlar.

Bu amaca ulaşmak için her yolu deneyerek Helen’de düşmanlığı savaşı genişletmekten kalıcı kılmaktan çekinmezler.

Hydarnes uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir figür var, bu figürün kazandırmak amaçladığı öğretiyi İnan, kiminle hangisi ölümsüzle paylaşabilirim diye düşünüyor kaygılanıyordum.

Sizi, bize Tanrı göndermiş olmalı.

Öyle ki,  üretilen her öğreti kutsanmış doğum gibidir. O’ öğretiyi paylaşılıp tanım kazandırmadan, yenisini üretemiyorsunuz. Akademi’mizin  asıl amacı da Helen’e yeni öğretiler kazandırmaktır.

İşte burda, şu duvardaki tuvali  görüyor musun ? Şu tuvalin muhteşemliğine bir bak !!

Aman tanrım !! Kaunos, bu şimdiye dek gördüğüm en muhteşem figür!!

En son, beni en çok etkileyen figürü,  Kappadokya Tapınağında görmüştüm “ Ejderha Terbiyecisi “ figürüydü. Kaunos siz O’nu görmemiş olamazsınız !

Evet biliyorum Heran.

Ejderha Terbiyecisi Figürü bütün Helen Tapınaklarının ana öğretisidir.  Böyleyken Heran, şunu da biliyor olmalısın.

Ejderha Terbiyecisi Tuvali, her okuyana ayrı bir öğreti kazandırır.

Ölümsüzlere göre Ejderha Tanrı’nın Kılıcıdır.

Ölümlüler de O’nu yaratan kimseyi, sonunda öldürecek katil...

Asıl bu tuvali farklı kılan da bu olsa gerek.

Evet öyle Kaunos...

Bu figürün öğretisi, ölümsüzlüğe giden yolun ilk basamağıdır. Tanrı Kurtçuğu figürü bu amaç gözetilerek kazanıldı.

Ama Kaunos ! Siz bir ölümsüzlük sırrını paylaşıyorsunuz.

Sakın sizi Tanrı cezalandırmasın.

Hayır Hydarnes, Tanrı bilakis bu durumdan hoşnut olacaktır. Neden derseniz? Kendisinin anlaşılır olmasından dolayı.

Çünkü siz, Tapınak’ larda Tanrı’yı anlaşılmaz bir lisanla anlaşılır kılmak istemekte değil misiniz?

Bakın Versay Hydarnes, Tanrı Kurtçuğu figürünü ilk siz görüyorsunuz, daha doğrusu ilk defa sizinle birlikte okuyup tanımlıyoruz.

Bu tuval de iki Versay,   Keşiş’lere dokunarak onların kulağına Tanrı Kurtçuğu’nu bırakıyor.  Kulağına Tanrı Kurtçuğu bırakılan Keşiş,   Kurtçuğu kulak içine ordan beyninin tamamına ve daha sonra sinir uçlarına kadar ulaştırıyor. İlerleyen zamanda Kurtçuk Keşiş’in bütün varlığına hakim oluyor.  Böyleyken, kimi Keşiş’leri Tanrı kendisine adanmış olarak da yarattığı olur.

Bazı Keşiş’de Tanrı Kurtçuğu’nu kabul etmiyor, Kurtçuk kulağından içeri giremiyor.

Hydarnes dostum,  Keşiş’in gönlüne açılan kapısı kulağıdır, gözü ise onun penceresidir.

Keşiş kulağından beslenir. Kulaktan kabul edilen öğreti Keşiş’lerin ruhsal gelişimini, ağızdan alınan besinler ise fiziki gelişimini sağlar. Hellen Tapınak’larında Keşiş’ler daha çok kulak ve gözlerinden beslenirler.

Tapınak Şövalye’leriyse daha çok ağızdan beslenirler. Bunlar ölümsüzlerin yaşamsal ilkeleridir.

Oysa, ölümlüler kendi varlıklarını okuyup tanımlamaktan yoksundurlar, öyle değil mi ? Hydarnes.

Tanrı Kurtçuğu’nu kabul eden Tapınak Keşişlerinden bir kısmı ölümsüzlük yoluna girmiş, ölümsüzlüğe giden yolun ilk öğretisini edinmiş kabul edilir.

Ve onlar artık Tanrı’ya adanmış ruh, ölümsüzlüğe yönelmiş seçkinlerdir.

Ölümlüler onlara dışardan bakınca, durgun suların dinginliği gibi sessiz,  başak taneleri gibi inçe ve zarif olduklarını görürler.

Ancak, onlar Tanrı’nın hükmüne itaat eden ruhlardır ve iç dünyalarında Tanrı’yı anlamak İle meşguldürler.

Tanrı onları,  kendisine yaklaşım ölçülerine göre kendi sırrına ortak eder.

Tanrı Kurtçuğu, Tanrı’nın arınmış, kutsanmış fikri öğretisidir.  Bu, Tanrı’nın iyi yürekli Keşiş’lerine iltifatıdır.

Sevgili Kaunos, dostum; bize büyük lütufta bulundun, bizi iltifat denizinde gezdirip, Tanrı Şarbı ile arındırdın. Ruhumuzu zamanın ve mekanın dışına çıkarttın.

Ölümsüzlüğüm üzerine yemin ederim ki zamanı, seninle tekrar birlikte olmak için zorlayacak, şu anı tekrar yaşamak için ruhumu Tanrı’ya def-aten adamaktan çekinmeyeceğim.

Yeter, yeter yorma kendini Hephaistos Tapınağı’nın Başversay’ı sevgili Hydarnes.

Eğer, benim ve Tanrı için kutsanacak bir şey yapmak istiyorsan.

Tapınak Keşişlerine, Manastır Rahibe’lerine ve Şövalye’lerine şu söyleyeceğim öğretiyi kazandır.

Eğer dokunduğunuz ölümlüleri aykırılığa itmek için marjinalleştirirseniz, onları tekrar kazanmak için yaratacağınız öğreti, fikri olgunluk yeterli olmayabilir.

YORUM EKLE

banner41

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">