1 Ağustos’tan itibaren 211 tüketici hakem heyeti yetkilendirildi

Türkiye genelinde tüketici hakem heyetleri 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yeni bir döneme girdi.

1 Ağustos’tan itibaren 211 tüketici hakem heyeti yetkilendirildi

Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt. “Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 1995 yılında her il ve ilçe merkezinde en az bir tüketici hakem heyeti kurulmuş ve geçen 23 yıllık sürede tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenmiştir. Bugün itibariye 81'i ilde ve 921'i ilçede olmak üzere toplam 1011 tüketici hakem heyeti faaliyet göstermektedir. Ancak, aradan geçen süre içerisinde hakem heyetlerinin yapısının yeniden gözden geçirilerek günün gelişen ve değişen şartlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması ihtiyaç ve gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda bazı hakem heyetleri bir araya getirildi ve 1 Ağustos'tan itibaren toplam 211 tüketici hakem heyeti karar merci olarak yetkilendirildi. Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları heyetlerin kapatılması çalışması olmayıp, yetki alanlarının (karar mercilerinin) yeniden belirlenmesi olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede, Nevşehir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne yetki verilmiş olup Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde ise kaymakamlıklarda başvuru alımı, Tüketici Bilgi Sistemi'ne (TÜBİS) kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme gibi hususlarda çalıştırılmak üzere bir irtibat personeli bulundurulmaya devam edilecek. İlçe Hakem Heyetleri tarafından başvurular alınmaya devam edilecek olup, kararların daha tutarlı ve tek elden çıkması amacıyla yetkilendirilen İl Hakem Heyeti tarafından karara bağlanacaktır. Tüketiciler, bulundukları yer Kaymakamlıklarına bizzat giderek ya da E-Devlet Kapısıyla Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceklerdir. Tüketici hakem heyetleri, bu yıl itibarıyla 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor. Çalışmayla bazı tüketici hakem heyetlerinin güçlendirilerek tüketici başvurularında karar mercilerinin değiştirileceği unutulmamalı. İlçe tüketici hakem heyetlerinde kaymakamlıklarda bulunan 'Tüketici Hakem Heyeti' tabelası kalmaya devam edecek. Tüm ilçe tüketici hakem heyetlerinde koordinasyonu sağlaması amacıyla asgari sayıda irtibat personeli bulundurulmaya devam edecek. İrtibat personelleri tarafından tüketici hakem heyetine yapılan başvurular doğrudan TÜBİS'e aktarılacak. Tüketici hakem heyetlerine gelen tüketicilere, satıcı veya sağlayıcılara bilgilendirme yapılacak. İrtibat personelleri tarafından, aktif çalışan tüketici hakem heyetlerinin bilirkişi görevlendirmelerinde koordinasyon sağlanacak. Çalışmayla, tüketicilerin yeniden yapılandırma sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması öngörülüyor. Yeniden yapılandırma sonucunda erişilebilir, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunumu, personel ve kaynakların etkin kullanımı, ihtisaslaşma ölçeğinden azami faydalanma, tüketici hakem heyeti başkan, üye ve raportörlere ödenen huzur hakkı ücretlerinde kaynak tasarrufu sağlanmış olacak" dedi.

MHA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">