banner23

Ağustos ayı İl Genel Meclis toplantısı tamamlandı

İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özgün Başkanlığında, Aynur Asiltürk ve Abdüsselam Göltaş‘tan oluşan divan katip üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile yoklama yapılarak açıldı.

Ağustos ayı İl Genel Meclis toplantısı tamamlandı

Ağustos ayı İl Genel Meclis Toplantı birleşimlerinde, 2018 yılı içinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan hizmetler hakkında Şube Müdürlerinden bilgiler alındı. 

Temmuz ayı son toplantısında alınan meclis karar özetleri okunarak meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşüldü. 

Ağustos Ayı Olağan Toplantı birleşimlerinde;

- Köy içme suyu motopomplarının (merkez ilçe beş köy) enerji ihtiyaçlarının güneş enerjisi ile karşılanmasına yönelik, Nevşehir Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince Ahiler Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında “Yenilenebilir Enerji ile Farklı Lokasyonlarda Çevreci Sürdürülebilir Kalkınma” adlı projesine İl Özel İdaresinin proje ortağı olması ve taahhüt edilen ve ihtiyaç duyulacak eş finansman desteğinin sağlanmasına, proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalamaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş BENLİ’ nin yetkilendirilmesine.

- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen rapora istinaden, Gülşehir İlçesi Gökçetoprak ve Ürgüp İlçesi Şahinefendi Köylerinin mevcut yapılaşması dikkate alınarak yerleşik alan civarı sınırının belirlenmesine,

- Nevşehir Belediyesine ait hisselerin bulunduğu tapuda 1970 ada, 1 parsel; 1898 ada, 1 parsel; 3238 ada, 2 parsel; 2329 ada, 1 parsel ve 2218 ada, 1 parselde belediye hisselerinin Nevşehir İl Özel İdaresine satışının yapılması için Nevşehir Belediye Meclisince 01.06.2018 tarihinde alınan karara istinaden söz konusu taşınmazlarda bulunan 1.142,17 m2 hisse için 429.082,16 TL bedel takdir edilmiştir. 2942 sayılı  Kamulaştırma Kanununun 30'ncu madde hükümlerine göre taşınmazlarda bulunan hisselerin devir ve satın alınmasına  karar verilmesi talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

- Sinerji Enerji Firmasınca işletilen ve 2011 yılında Elektrik üretimine geçen Bayramhacılı Barajı ile Bozca Köyü girişi arasındaki yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,

- İl Özel İdaresi tarafından yoksullara verilecek Mikrokredi uygulamasından yararlanmak isteyen, Nevşehir’de ikamet eden ve yoksul olarak belirlenen, ya da evine gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen vatandaşlara verilecek mikro kredi yardımlarının verilmesi ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, İdaresince hazırlanan Mikrokredi Uygulama Yönetmeliği Taslağının hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine,

- İnceleme ve Araştırma Komisyonunun tanzim ettiği rapor doğrultusunda, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve köylerimizde bulunan taşınmazların tahsisinin veya satışının yapılıp yapılmayacağı konularının değerlendirilme aşamasında olduğundan, İlimiz Kozaklı İlçesi Karasenir ve Ayli Köyünde bulunan ve Muhtarlıklarına tahsisi talep edilen taşınmazların, tahsisinin yapılmamasına,

-İl Genel Meclis Üyesi Haydar ÇİFTÇİ tarafından verilen sözlü öneri de bahsi geçen İl Özel İdaresi tarafından köylerimize dağıtılan çöp konteynırlarının köylere paylaştırılmasında sıkıntılar yaşandığı köy halkından gelen taleplerden anlaşılmıştır. Çöp konteynırı dağıtım işi yaklaşık 3 yıldır uygulanmakta olup mahalleler arası dağıtımda ciddi sıkıntılar yaşandığı ve sağlıklı sonuç alınamadığı tarafımızca da bilinmektedir. Bu sebeple, dağıtımdan meydana gelen eksiklik ve aksaklıkların olup olmadığı, dağıtımın hangi şartlar göz önünde bulundurularak yapılmasının uygun olacağı konularının araştırılması talebinin incelemek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine,

- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez ilçe Yeni İkinci Mıntıka Mahallesi, 56 pafta, 2877 ada 13 parselde kayıtlı, üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan taşınmazın, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi gereği, İdaresince 5 yıllığına kiraya verilmesine,

- İlçelerin birbirlerine yakınlık mesafelerine göre okulların gruplara ayrıldığı, daha sonra ihalelerin yasal işlemleri ve proje süreçleri tamamlanıp dosya oluşturularak ihaleye çıkarıldığı,1.grubu oluşturan Acıgöl ve Derinkuyu İlçe okullarının işlemlerinin tamamlanarak geçici kabullerinin yapıldığı, diğer gruplardaki işlerin devam ettiği, tespit edilen onarımlar dışında yeniden talep edilen onarımlar için mevcut bütçe imkânlarından dolayı işlem yapılamadığı bu durumun 2019 yılında dikkate alınacağına ayrıca 13.04.2018 tarihli raporlarda bahsi geçen okullarımızın eksikliklerin kısmen giderildiğine dair, Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine,

-İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen rapora istinaden talep edilen Amatör Spor Kulüplerine yardım ile ilgili; İl Özel İdaresi bütçesinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerden, merkez ve ilçeler dahilinde bulunan, futbol alanında faaliyet gösteren 32 adet Amatör Spor Kulüplerine bütçe imkanları çerçevesinde nakdi yardımlar yapıldığı, kanunlar çerçevesinde 2018 yılı için başka bir ödenek ayrılamadığından ve ayrılan ödeneğinde yılı içerisinde planlı olarak harcama mecburiyeti olduğundan, Avanos Spor Kulübü ve diğer altı İlçe Amatör Spor Kulüplerine yeni bir bütçe oluşturarak ödenek ayırma imkanı bulanmadığı bu sebeple; 2018 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden Avanos Spor Kulübü ve diğer altı İlçe Amatör Spor Kulüplerine bahse konu yardımın yapılmamasına,

ilişkin kararlar alınarak Ağustos Ayı İl Genel Meclis toplantısı tamamlandı.

Toplantının sona ermesini müteakip, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince alınan kararlar Valilik Makamına sunuldu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner28

banner25