AHİKA 2018 destek programı için ilana çıktı

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıktı.

AHİKA 2018 destek programı için ilana çıktı

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamıwww.ahika.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 500 bin TL.

Programın Amacı

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak. Bu destek programının özel amaçları şunlar: İmalat Sanayisinde Verimliliğin Artırılması, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kapadokya Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesi.

Desteklerin Tutarı: Ajans, sadece aşağıda belirtilen alanlarda ve KDV dâhil tutarlardaki faaliyetlere teknik destek sağlayabilir: Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama konularında proje başına en fazla 15.000 TL, Araştırma/raporlama faaliyetleri ile ilgili eğitimler için geçici uzman görevlendirme ve danışmanlık sağlama konularında proje başına en fazla 30.000 TL, Destek oranı % 100.

Kimler Başvurabilir?

TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan; Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, İş Geliştirme Merkezleri, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler, Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Programın Başvuru Dönemi:

Temmuz-Ağustos Dönemi               Son Başvuru Günü: 31.08.2018, Saat: 17:00

Eylül-Ekim Dönemi                         Son Başvuru Günü: 31.10.2018, Saat: 17:00

Kasım-Aralık Dönemi                      Son Başvuru Günü: 31.12.2018, Saat: 17:00

Başvuru Süreci ve KAYS: Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapması zorunludur. Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde yapılmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Ajansın adreslerine teslim edilir.

MHA

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 14:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER