Çevre şehircilikten hassasiyet çağrısı

Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vatandaşları kurban bayramı süresince çevre kirliliğine karşın duyarlılığa davet etti.

Çevre şehircilikten hassasiyet çağrısı

Açıklamada; “Bilindiği üzere; "2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" 19.06.2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ hükümlerinde belirtildiği üzere; kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan diğer yerlerde ise cadde, sokak ve parklara bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmelidir. Bununla beraber; kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesi engellenmeli, kurban kesiminden kaynaklanan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıkların belediyeler tarafından uygun şekilde toplanması sağlanmalı, kurban kesimi sonucu oluşan diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara torba hacminin 2/3'ünü geçmeyecek şekilde konulmalı; gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmeli ve kurban kesim yerlerindeki kan ve diğer atıkların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmamasını teminen gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Bu kapsamda; kurban satış ve kesim yerlerinden kaynaklanan ve çevre kirliliğine sebep olabilecek olumsuzluklara mahal verilmemesi için yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması, mezkûr Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin hassasiyet ile yerine getirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

MHA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER