İl Genel Meclisi Mart ayı kararları açıklandı

Nevşehir İl Genel Meclisinin Mart ayında düzenlenen toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

İl Genel Meclisi Mart ayı kararları açıklandı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine, Merkez İlçe Çardak Köyü 3323 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine İmalathane Tesis Alanı yapımına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanmasına, İl Genel Meclisinin 02.03.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Hacıbektaş İlçesi, Zir Mahallesi, 139 ada 10 parselde kayıtlı 7561 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan 480 m2 2 katlı binanın tarımsal amaçlarda kullanılmak üzere 5302 sayılı Kanunun 10. maddesinin f bendi gereğince 15 yıllığına kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin 03.03.2020 tarihli birleşiminde üyeler Haydar Çiftci, Soner Erkan Dündar Ve Alpaslan Kaygısız’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile karar verildi.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan, İl Özel İdaresi 2019 Yılı Faaliyet Raporu İl Genel Meclisince incelenmiş olup, hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 04.03.2020 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan (arazi yolu açılması, sathi ve BSK kaplaması) işlerin ayrıca, Kamu Kurum Kuruluşları, özel sektör ve yarı özel kişilerle protokol yapılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesine. İl Genel Meclisinin 05.03.2020 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Genel Meclis Üyeleri: Ömer Cerit,  Alpaslan Kaygısız, Yücel Yılmaz, Sami Dişli, Ahmet Eroğlu, Atila Şen Ve Özdemir Şimşek tarafından verilen öneride; “İlimiz Avanos, Hacıbektaş ve Kozaklı İlçelerine bağlı köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon sistemlerinde meydana gelebilecek bakım ve onarımlara anında müdahale etmek, zaman ve ekonomik açıdan idareye fayda sağlamak amacıyla üç ilçe köylerine eşit uzaklıkta bulunan bir yere sabit bakım şantiyesi kurulması hususunda karar alınmak üzere önerimizin gündeme ilave edilmesini arz ederiz” denilmekte.

5302 sayılı kanun gereği İl Genel Meclis Üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilerek görüşülmesine. Öneride bahsi geçen İlimiz Avanos, Hacıbektaş ve Kozaklı İlçelerine bağlı köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon sistemlerinde meydana gelebilecek bakım ve onarımlara anında müdahale etmek, zaman ve ekonomik açıdan idareye fayda sağlamak amacıyla üç ilçe köylerine eşit uzaklıkta bulunan bir yere sabit bakım şantiyesi kurulmasına. İl Genel Meclisinin 06.03.2020 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner91

banner92

banner94

banner96

banner99

banner90

banner93

banner95

banner97

banner100