İL MÜDÜR VEKİLİ ÇETİN´DEN ÇİFTÇİYE ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Gürol Çetin, Tarım arazilerinin devir işlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada; 15 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren "6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile tarım arazilerinin, devir işlemleri ile miras yolu ile intikal işlemleri İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır.

İL MÜDÜR VEKİLİ ÇETİN´DEN ÇİFTÇİYE ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bu kapsamda kanunun çıkış tarihinden günümüze kadar geçen süre içerisinde, İl ve İlçe Müdürlüklerimize tarım arazisi satışı için toplam 5895 adet parsel için başvuru olmuştur. Bu parsellerin 5423 adedine olumlu görüş verilerek satışına izin verilmiş, 472 adedine ise olumsuz görüş verilerek satışına izin verilmemiştir.

Miras intikal işlemleri için ise İl ve İlçe Müdürlüklerimize toplam 26 adet başvuru olmuştur. Bu başvuruların 23 adedine olumlu görüş verilerek miras paylaşımına izin verilmiş, 3 adedine ise olumsuz görüş verilerek izin verilmemiştir. Mirasçılar ise mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde şu şekillerde gerçekleştirebilirler.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınarak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 ila 385 inci maddelerine göre noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler. Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limited şirketi kurabilirler.

Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirebilirler. Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir.

Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir diyerek bu konular çerçevesinde vatandaşların iş ve işlemlerini yapabilecekler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER