İzleme kuruluna üye seçimi yapılacak

Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi, Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan açıklamada 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu ve 24439 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği gereğince kurulan Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulunun 5 (beş) asil üyesinin ve 3 (üç) yedek üyesinin seçilmesi zaruretinin doğduğu bildirildi.

İzleme kuruluna üye seçimi yapılacak

Açıklamada; "Bu itibarla; Komisyonumuzun 08/09/2020 tarih ve 2020/238 sayılı kararı gereği Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğine 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 (beş) asil üye ve 3 (üç) yedek üye seçimi yapılacaktır.

Başvurular 09/09/2020 tarihinde başlayıp 18/09/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na bizzat yapılacaktır.

İzleme Kuruluna seçilebilmek için gereken şartlar; İzleme kuruluna üye seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara haiz olmak, Otuz beş yaşını doldurmuş olmak, Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında yada özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak, Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak, Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak, İzleme kuruluna üye seçilemeyecek olanlar; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar,

Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları veya Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler, Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlılık ilişkisi bulunanlar, izleme kurulu üyeliğine seçilemezler" denildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER