NEVPETAŞ’ın yeni ihalesi 5 Kasım’da

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Nevşehir /Merkez Yeni Mahalle 2. Mıntıkada bulunan akaryakıt ve LPG istasyonu imarlı taşınmaz, 5 yıl süre ile 2 Milyon 10 bin TL + KDV üzerinden Nevşehir İl Genel Meclisinin kararına istinaden Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.

NEVPETAŞ’ın yeni ihalesi 5 Kasım’da

Taşınmazın kira ihalesi, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 9:30 da Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacak.

İhaleye katılabilmek için; Kanuni ikametgah, Nüfus sureti, Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair alınmış belge, Tahmini bedelin  % 3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu, Dosya bedeli tahsilat makbuzu, İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi istendi.

İhale üzerinde kalan müşteri, yurt içi akaryakıt dağıtıcı lisans sahibi olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun yayınlamış olduğu 2017 yılı için yurt içi akaryakıt satış ve pazar payı en az % 5 (Yüzde beş) olan şirketler dışında herhangi bir şirket ile satış veya bayilik sözleşmesi yapamaz. Her türlü izin, ruhsat vb. işlemlerinin gereği ve sorumluluğu müşteriye ait. Müşterinin alacağı her türlü izin ve ruhsatın süresi kira sözleşmesinin bitiş tarihinden fazla olamaz. İş bu ihaleye ait dosya bedeli 1.000 TL olup, mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (Nevşehir İl Özel İdaresi) alınabilir.

MHA

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER