Sağlık personeli il içi yer değişikliği şartları belirlendi 

2020 Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme suretiyle atama talebinde bulunacak olan Sağlık Personeli ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için açılmış olan münhal yerler Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edildi. 

Sağlık personeli il içi yer değişikliği şartları belirlendi 

Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371’inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 7’inci maddesi hükümlerine istinaden; Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda; il içindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, müdürlüğe bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması amacıyla yer değiştirmesine ilişkin 2020 yılı Kasım dönemi atamaları için; 

2020 Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme suretiyle atama başvuruları, 16 Ekim 2020 tarihinde başlayıp, 21 Ekim 2020 tarihinde Saat:17:00’da sona erecek. Atama talebinde bulunan sağlık personeli ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeli ilanda duyurulan kurum ve unvanlarla ilgili kısıtlamaları dikkate alarak kendi unvan ve branşlarına göre münhal kadrolara başvuruda bulunabilir. Atama talebinde bulunacak personel “Ekip Portaldan” alacakları hizmet puanını gösterir belge ile İl İçi Tayin Talep Formunu doldurarak kurum amirinin onayından sonra kurum üst yazısı ile birlikte Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine en geç 23/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmekte. Müracaatta bulunacak personel en fazla 3 (üç) tercih yapabilecek.

Münhal açılmış olan kadroya başvuran Sağlık Personelinin yerleştirme işlemleri 1 Temmuz 2020 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının eşit olması halinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hizmet süreleri esas alınacak. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde mesleki kıdemi fazla olan personel, mesleki kıdeminde eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları kurumlarına başvuru esnasında alınacaktır, başvuru esnasında hizmet puanına itirazı olmayanların sonradan yapacağı hizmet puanı itirazları değerlendirmeye alınmayacak. Alınan hizmet puanı itirazları değerlendirilerek yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacak. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 23 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları kadrolu kurumlarına ibraz ettikleri takdirde değerlendirmeye alınacaktır. İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere başvurular dikkate alınmayacak. Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecek. 2020 yılı İl İçi Yer Değişikliği suretiyle atama kurasında yerleştirilenlerin ayrılış-başlayış işlemleri atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacak. Belirtilen sürede ayrılış yapılmaması halinde mazeret bildirir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmekte. Mazeretsiz olarak ayrılış-başlayış gerçekleşmediği takdirde belirlenen sürenin sonunda atamaları iptal edilecek. Atama kurası sonucu atamaları yapılıp atamalarını kendi istekleri ile iptal ettirenler ile ayrılış başlayış işlemlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler 1 (bir) yıl süre ile atama talebinde bulunamayacak. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen/görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte www.nevsehirism.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecek. İlan edilen yerlere il dışından merkez teşkilat tarafından herhangi bir nedenle atama yapılması durumunda ilan edilen birimlerin ihtiyaç durumlarında değişiklik olabilir. Bu nedenle ilan edilen birimde PDC dolu olduğu takdirde atama yapılmayacak. İl içi yer değişikliği komisyonumuzca değerlendirilip kesin sonuçlar Müdürlüğümüz internet sitesinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanı tebligat yerine geçecek olup ayrıca bir tebligat yapılmayacak. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner91

banner92

banner94

banner96

banner99

banner90

banner93

banner95

banner97

banner100