SGK İl Müdürü Baltacı’ın Sosyal Güvenlik Haftası mesajı

Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Baltacı, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

SGK İl Müdürü Baltacı’ın Sosyal Güvenlik Haftası mesajı

Baltacı mesajında şunları kaydetti; Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibarıyla da “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir.

2006 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında birleştirilmesi suretiyle teşkilatlanması oluşturulan; 2008 yılında ise sigortalamaya ilişkin Kanunun yayımlanması ile süreci tamamlanan, dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan “Sosyal Güvenlik Reformu” ile anayasal bir hak olan sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına yönelik olarak köklü değişiklikler yapılmıştır.

Reform ile; ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, tüm illerimizde yerinde hizmet verilen, uluslararası düzeyde örnek bir veri merkezine sahip, dijital dönüşüm hedefi ile neredeyse tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği, 156 adet e-Devlet uygulaması kullanılarak emeklilik talebinden prim yatırmaya birçok hizmete anında ve kolaylıkla ulaşılabildiği bir yapıya dönüşüm sağlanmıştır.

111 personelimiz ile sunduğumuz hizmetlerin kaliteli, ihtiyaca yönelik, kolay ulaşılabilir olması için var gücümüzle çalışmaktayız.

Teknolojik imkanlardan faydalanmak, bürokrasiyi azaltmak, dijitalleşen yeni sosyal hayatın gereklerine uyum sağlamak hedefleri çerçevesinde İl Müdürlüğümüz ve 3 Sosyal Güvenlik Merkezi ile yerinden sunulan hizmetlerin yanı sıra; elektronik ortamdaki işveren ve sigortalı uygulamaları, Kurum web sitesindeki soru cevap dokümanları, ALO 170 çağrı merkezi ve e-Devlet uygulamaları ile vatandaşlarımızın yorulmadan, evlerinden veya işyerlerinden ayrılmadan her türlü sorularına cevap bulabileceği ve işlemlerini yapabileceği bir sisteme dönüşüm sağlanmıştır.

Kurumumuz; aniden beliren ve kısa bir sürede tüm ezberleri bozan pandemide de başarılı bir sınav vermektedir. Bu süreçte; temel hak ve hürriyetlerden olan sosyal güvenlik hakkının kesintisiz ve etkin bir şekilde sunulması daha da önem kazanmıştır. Özellikle tedavi sürecinde ortaya çıkan ve yeni düzenleme gerektiren ihtiyaçlara; koronavirüs tedavisinin geri ödeme kapsamına alınması, ilave ücret ve katılım payı alınmaması gibi düzenlemelerle hızlı bir şekilde cevap verilmiştir. Yine bu sürece, rapor ve reçete aranmaksızın kronik hastaların ilaçlarının temini, biyometrik kimlik doğrulama sisteminin askıya alınması gibi uygulamalarla da destek verilmiştir.

Ayrıca, pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlarımıza başka bir mağduriyet yaratmamak adına icra ve denetim işlemleri durdurulmuş, çeşitli sektörlerde 2020 yılı mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin prim ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmiş, normalleşme desteği, istihdama dönüş desteği, artı istihdam teşviki ve sektörel prim desteği gibi uygulamalar ile çalışma hayatına destek sağlanmıştır.

Reform sürecinin başladığı 2006 yılından bu yana uygulanan başarılı politikalar sonucu, sosyal güvenlik sistemimiz yıldan yıla gelişme kaydetmiş, hizmet verdiğimiz ve sorumluluğunu taşıdığımız kesim her geçen gün büyümüştür.

2006 yılında 20 bin olan aktif sigortalı sayısı 2021 Şubat ayı itibarıyla % 110’lik artışla yaklaşık 42 bin kişiye, 2006 yılında 13,2 bin olan gelir veya aylık ödenen dosya sayısı 2021 Şubat ayı itibarıyla % 100’lük bir artışla 26,5 Milyona ulaşmıştır. 2006 yılında 3500 civarında olan kayıtlı işyeri sayısı % 100’lük bir artışla 2021 Şubat ayı itibarıyla yaklaşık 7 bin seviyesine yükselmiştir. Bu artışta kayıt dışılıkla etkin mücadele kapsamında işyerlerinin tescili, işgücü piyasalarına sağlanan prim teşvik ve destekleri önemli rol oynamıştır.

Bu süreçte kayıt dışı istihdam ile mücadelede de büyük kazanımlar elde edilmiştir. 2006 yılında kayıt dışı istihdam oranı % 47 seviyesinde iken bu oran yürütülen denetimler, bilinçlendirme ve rehberlik faaliyetleri neticesinde %27,4’e kadar gerilemiştir.

Sosyal güvenlik reformu kapsamında hayata geçirilen genel sağlık sigortası sayesinde toplumun %99’luk kesimi devlet güvencesi ile sağlık sigortasına sahip olmuş, sigortalı olarak çalışanların dışındakiler de cüzi bir prim ödemesi ile sağlıktan ücretsiz faydalanma imkanına kavuşmuşlardır.

Genel sağlık sigortası sisteminin getirdiği bir diğer önemli kazanım ise karşılanan sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi olmuştur. Halihazırda geri ödemesi yapılan ilaç sayısı 9.094 adettir. Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık sigortası kapsamında hastanelere, eczanelere ve sigortalılara sunduğu hizmetler sayısızdır. Örneğin sadece aylık ortalama 3,9 Milyon vatandaşımıza teknolojik altyapı sayesinde anlık provizyon verilmektedir.

Bu vesileyle, çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutlarım.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER