Süre uzatımı için son tarih 02 Nisan

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz 2018 Yılı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış ve Sunum Belgesi süre uzatım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Süre uzatımı için son tarih 02 Nisan

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) ilgili hükümleri doğrultusunda, mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu´nun tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapanlar adına Satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dahil bazı görevleri Bakanlığımıza devredilmiştir. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14´üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2017 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir. Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8´inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir. Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER