REİS’İN ETRAFINDA BİRLEŞMEK!...

EDEBALİCE

REİS’İN ETRAFINDA BİRLEŞMEK!...

Ali İhsan TOSUN

www.edebalice.blogspot.com.tr

Satranç oyunu!... Oldum olası ilgimi çekmiştir!... İkinci aşamadan ileri gidemediğim, sevdiğim bir oyun!...

Hamleleri öğrendim, “taş nasıl yenir?” onu da biliyorum. Yeterli zamanı ve ortamı bulamadığımdan mı nedir bir türlü geliştiremedim.

Bilgisayarla “birinci seviye”de oynardım. İki kez hariç hep yenildim!... Şimdi 7 yaşındaki torunumla oynamaya başladım, belki 3. aşamaya geçebilirim!...

@ @ @

En gelişmiş bir “savaş oyunu” satranç!...

İki ilke, iki amaç vardır satrançta!

İlki; “Şah”ın etrafında toplanarak “Şah”ı korumak!... Çünkü bilinir ki“Şah” düşerse bütün ülke düşer!

Diğeri; bütün hatlarıyla düşman ordusuna saldırarak karşı “Şah”ı “mat” etmek!...

Her askerin(taşın) farklı hareketleri, farklı görevleri vardır satrançta!... Her taş görevini yerine getirmek zorundadır.

Maksat; kendi “Şah”ını korumak, karşı oyuncunun “Şah”ını yiyerek “mat” etmektir!...

@ @ @

Ülkemizin bekâsını düşünüyorsak biz de ‘Reis’imizi iç ve dış düşmanlara karşı korumak zorundayız!... Çünkü ülkeler acımasız bir satranç ligi’nde mücadele etmektedir. Bu oyunu kaybedersek bir daha bu ligde oynama fırsatı bulamayabiliriz.

Ülkemiz uzun yıllardan sonra ilk defa ‘Dünya ligi’nde oynamaya, oyun kurucu olmaya başladı. ‘Reis’ Recep Tayyip Erdoğan; sadece ülkemizin değil bütün mazlum milletlerin ümit bağladığı bir rolü üstlenmiş durumdadır.

@ @ @

Bugün dünyada oynanan oyunlar “Müslüman ve Türkler” üzerinedir. “Bir avuç petrol”, bir koşam “maden” için nice katliamlar yapılmaktadır, Müslüman ülkelerde.

Tanrıyı kıyamete zorluyorlar(!) Evanjelistlerle Siyonist uşakları, sözde din uğruna. Nedense hep İslam ülkelerinde katliam yaparak!...

Bu oyunu bozmak zorundayız, zor oyunu bozar misali. (Muşkara Haber Gazetesi’ndeki “İslam Ülkeleri Yanıyor” adlı makalemi okumanızı isterim.)

@ @ @

Türkiye birçok Müslüman ve Müslüman olmayan ülkelerle çeşitli temaslar kurarak bu sorunların çözümü için çaba harcamaktadır. Rusya ve İran bazen de Çin ile birlikte Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için uğraşmaktadır. Yanı başımızda yeni bir oluşuma izin vermeyeceğimizin kararlılığını göstermektedir. Amerika’yla soruna çözüm aranmaktadır.

@ @ @

Rahip Brunson meselesinin “tereyağından kıl çeker” gibi halledilmiş olması ülkemiz yararına olmuştur.

@ @ @

‘Reis’in Moldavya ziyaret anlamlıdır. Moldavya’da Gök Oğuzlar (Gagavuzlar)ziyaret edilerek sadece Müslümanların değil Türklerin de hamisi olduğumuz izlenimi verilmiştir. Bu hem ülkemizi hem de dış ülkelerde yaşayan Türkleri güçlü kılar!...

@ @ @

“Reis”in etrafında birleşerek “Reis”i koruyup kollamak zorundayız!... Çünkü bilinir ki“Reis” düşerse bütün ülke düşer, Allah korusun!

Tıpkı satranç oyununda olduğu gibi!...

@ @ @

Hangi görüşe sahip, hangi partiye mensup olursak olalım, Reis’in etrafında birleşelim şu ‘geçiş dönemi’nde. MHP bunu başardı. Bu ülkeyi seven diğer partiler de başarabilir!...

@ @ @

Hangi ‘geçiş dönemi’ mi?!...

“Küçük Amerika’dan Büyük Türkiye’ye ‘geçiş dönemi’!...

YORUM EKLE