2 ve 3 Nolu Çim Sahalar, Saha Soyunma Odaları üstünde yer alan kantin ihalesi

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İHALE İLANI

2 ve 3 Nolu Çim Sahalar, Saha Soyunma Odaları üstünde yer alan kantin ihalesi

Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüzde bulunan 2 ve 3 Nolu Çim Sahaları, Saha Soyunma Odaları üstünde yer alan kantin aşağıdaki şartlar dahilinde kiraya verilecektir.

  1.  ihale Tarihi ve Saati      :08.02/2019 Cuma günü, saat 10.00'da.
  2. ihalenin Yapılacağı Yer: Nevşehir Gençlik ve Spor il Müdürlüğü -Tesisler ve işletmeler Servisi ( 2000 Evler Mah. 34. Sok. No:30 NEVŞEHİR )
  3. ihale Usulü : 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu- Kapalı Teklif- Açık Artırma
  4. Kira Süresi                :1 (Bir) Yıl.
  5. Tahmini Bedel : 2.952,00 TL(%18 KDV, %5 Genel Müdürlük Payı HARİÇ)
  6. Geçici Teminat Bedeli: 88,56 TL’dir.
  7. ihale dokümanı Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Tesisler ve işletmeler Servisi görülebilir ve 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.
  8. ihaleye katılabilmek için;

a-)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi,

b-) Geçici teminat yatırdığının belgesi,

c-) Dokuman satın alındığına dair dekont,

d-)Gerçek ve tüzel kişiler, Ortak girişimler adına vekaleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar, yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, ihale saatine kadar idareye vermeleri şarttır,

e-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini vermeleri gerekmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER