2012/139 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NEVŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ 2012/139 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2012/139 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO´LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 198 Ada, 11 Parsel, GÖRE ÇAYIRLIK Köy, İsmailbağı Mevkii, Satışa konu taşınmaz müdürlüğümüze sunulan 02/10/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre Göre İmar Planı içerisinde her türlü belediye alt ve üst yapı imkanlarından yararlanabilir durumda, yaklaşık %20 eğilimli, kuzeyden yola cepheli, diğer yönlerden komşu parsellerle çevrilidir. Yakın çevresinde 1 ve 2 katlı meskun halde evler bulunmaktadır. Bu taşınmaz Kanyonlu Sokağa 25mt. Nevşehir - Niğde yoluna 345 mt. Göre Belediyesine 410 mt uzaklıktadır. Taşınmazın kuzeybatısında kaya oyma depo olup 1 katlı. 78m2 alanlı demir ve ahşap giriş kapılı, tavandan tabana 2,30 mt iç yüksekliğinde, İB yapı sınıflı, %35 yıpranma oranlıdır. Bu taşınmazın batısında konumlu kaya oyma depo ise 60 m2 inşaat alanlı, kapısı bulunmayan. 3 mt iç yüksekliğinde lByapı sınıflı %35 yıpranma paylıdır. İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR. Taşınmaz mevcut haliyle satılacak olup, müdürlüğümüzün hiçbir taahhüdü yoktur, tüm sorumluluk ihale alıcısına aittir.

NOT: Taşınmaz üzerinde İRTİFAK şerhi vardır. 933 yevmiye ve 31/03/1998 tarihli şerh ile "İşbu parsel lehine bu parsellerin krokisinde A.B ve C harfleri ile gösterilen kısımların zeminden 3,50 metre yukarısında üst hakkı mevcuttur."

Yüzölçümü           : 795,54 m2, (Borçlunun 1/3 payı satışa sunulmuştur)

İmar Durumu                : Göre Belediyesi imar planları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti                : 11.167,67 TL

KDV Oranı            : % 18

Kaydındaki Şerhler       : Taşınmaz üzerinde İRTİFAK şerhi vardır ve diğerleri güncel tapu kaydındaki gibidir. Alıcıların güncel tapu kaydına bakması gerekmektedir.

1.  Satış Günü               : 31/01/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

2.  Satış Günü               : 28/02/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri             : 20 Temmuz Mah. Mustafa Parmaksız Cad. No:37 Nevşehir Adliyesi, B Blok. 1.Kat, Oda No: B-134, 2.İcra Müdürlüğü, Merkez /NEVŞEHİR

2 NO´LU TAŞINMAZIN

Özellikleri     : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 148 Ada, 2 Parsel, GÖRE ÇAYIRLIK Mahalle/Köy, Ballıkaya Mevkii, Satışa konu taşınmaz müdürlüğümüze sunulan 02/10/2017 tarihli bilirkiş raporuna göre Göre İmar Planı içerisinde, Her türlü belediye alt ve üst yapı imkanlarından yararlanır durumda, yaklaşık %7 eğimli, kuzeyden yola cepheli, diğer yönlerden komşu parsellerle çevrili ve konut alanındadır. Keşif tarihi itibariyle boş haldedir. Yakın çevresinde 1 ve 2 katlı evler bulunmaktadır. Menderes caddesine 32 mt. Göre İlkokuluna 75 mt, Nevşehir - Niğde karayoluna 180 metre ve Göre belediyesine 800 mt´dir. Tapu kaydında taşınmaz yüzölçümü 43,96 m2´dir. İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR. Taşınmaz mevcut haliyle satılacak olup, müdürlüğümüzün hiçbir taahhüdü yoktur, tüm sorumluluk ihale alıcısına aittir.

Yüzölçümü           : 14,65 m2, (Borçlunun 1/3 payı satışa sunulmuştur)

İmar Durumu                : Göre Belediyesi imar planları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti                : 1.100,00 TL

KDV Oranı            : % 18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydındaki gibidir. Alıcıların güncel tapu kaydına bakması gerekmektedir.

1.  Satış Günü               : 31/01/2018 günü 14:10 - 14:15 arası

2.  Satış Günü               : 28/02/2018 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri             : 20 Temmuz Mah. Mustafa Parmaksız Cad. No:37 Nevşehir Adliyesi, B Blok. 1.Kat, Oda No: B-134, 2.İcra Müdürlüğü, Merkez /NEVŞEHİR

Satış şartları :

1-      İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-      Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20´si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-      İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-      Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-      Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-      Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/139 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/12/2017

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER