2013/6253 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NEVŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ 2013/6253 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2013/6253 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri               : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 70 Ada, 483 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, DEGİRMENDERESİ Mevkii, Nevşehir İli Merkez İlçe Yeni Mah. 70 ada 483 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz 471,00m2 büyüklüğündeki arsa Nevşehir Belediyesi imar planına göre ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanında yer almaktadır. Nevşehir Belediyesi imar planı sınırlarında olup tüm hizmetlerden faydalanmaktadır. Söz konusu arsa 471 m2 alana sahip olup maksimum 188,40m2 zemin oturumlu bir bina yapılabilir.

Yüzölçümü              : 471 m2

İmar Durumu           : Tapu Kaydındaki Gibidir

Kıymeti                    : 282.600,00 TL

KDV Oranı               : %18

Kaydındaki Şerhler  : Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satış Günü            : 29/11/2018 günü 10:20- 10:25 arası

2. Satış Günü            : 24/12/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri               : NAR BELEDİYESİ GİRİŞİ SATIŞ ODASI NAR KASABASI MERKEZ MEYDANI NAR KASABASI NEVŞEHİR

Satış şartları :

1-      İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artınnada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artınnada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-      Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu venneleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-      İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-      Satış bedeli hemen veya verilen mühlet-içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tekli t ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-      Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-      Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/6253 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/09/2018

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">