2016/286 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NEVŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ 2016/286 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/286 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 2917 Ada, 1 Parsel, CEVHERDUDAYEV Mahalle/Köy, 4/14 Nolu Bağımsız Bölüm Müdürlüğümüzce satışa sunulan daire Müdürlüğümüz dosyasına giren 03/02/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre dairenin arsası Nevşehir İmar Planı içerisinde her türlü belediye alt ve üst yapı imkanlarından yararlanır durumda, %1 eğimli, kuzeyden ve batıdan yola cepheli, öteki yönlerden komşu parsellerle çevrili ve konut alanındadır. Çevre yoluna 100 mt. Nevşehir şehir merkezine 2,8 km'dir. Satışa konu daire ise apartmanın 4.katında bulunan 14nolu bağımsız bölüm güney ve doğudan doğal ışık almakta, 175 m2 inşaat alanlı, 140 m2 kullanım alanlı, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, antre ve balkon mahallerinden oluşmakta, çelik ana giriş kapılı, ahşap iç kapı doğramalı, pencereleri plastik doğramalı, normal mekan zeminleri laminat kaplamalı, normal mekan duvarları alçı sıva üzeri badanalı, ıslak mekan zemin ve duvarları fayans kaplamalıdır. İİK 114/2.MADDESİ VE AYNİ KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR. Taşınmaz mevcut haliyle satılacak olup, müdürlüğümüzün hiçbir taahhüdü yoktur, tüm sorumluluk ihale alıcısına aittir. İhaleye yönelik teminat Nevşehir 2. İcra Müdürlüğünün Nevşehir Merkez Vakıfbank'ta bulunan TR 340001500158007290515644 Emanet Kasa hesabına dosya numarası, TC kimlik no bildirilerekte yatırılabilinir. Tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı ile elektronik ortamda açık arttırma ilanının Teb.K.m.28 gereğince ilan yerine geçecektir.

Yüzölçümü              : 1.641,43 m2

Arsa Payı                : 175/4156

İmar Durumu          : Var

Kıymeti                  : 190.000,00 TL

KDV Oranı               : %1

Kaydındaki Şerhler    : Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satış Günü           : 20/12/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü           : 15/01/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri                : ESKİ YSE YOLU ÜZERİ KAPALI SEBZE PAZARI ALTI NO: 13/25 - null null / null

Satış şartları            :

1-       İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.* Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-       Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden riiçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-       İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-       Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-       Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-       Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/286 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/11/2018

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER