2017/1635 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NEVŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ 2017/1635 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2017/1635 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Nevşehir ili Merkez ilçesi Yeni Mah. 3188 ada 4 parselde kayıtlı, 1.591,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, 1/4 oranında hissesi satışa konudur. Nevşehir imar planına göre ayrık nizam 6 kata müsadeli konut alanında yer aldığı anlaşılmaktadır. TAKS 0,30 KAKS 1.80 oranındadır. Nevşehir Avanos Karayolu'na yaklaşık 300 m olup Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 4 km mesafededir. Etrafı komşu parsellerle çevrili olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü                         : 1.591 m2

İmar Durumu                    : Nevşehir Belediyesi İmar Planı sınırlarındadır.

KIymeti                               : 338.087,50 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Bulunmamaktadır

1. Satış Günü                     : 18/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

1. Satış Günü                     : 12/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                             : Nar Kasabası Baş Mh. Belediye Meydanı No: 1/A Nar Belediye Binası Satış Odası (Zemin Kat) Merkez / NEVŞEHİR

2 NOTU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Nevşehir ili Merkez ilçesi Yeni Mah. 3188 ada 4 parselde kayıtlı, 1.591,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın 79549/159100 oranında hissesi satışa konudur. Nevşehir imar planına göre ayrık nizam 6 kata müsadeli konut alanında yer aldığı anlaşılmakkatdır. TAKS 0,30 KAKS 1.80 oranındadır. Nevşehir Avanos Karayolu'na yaklaşık 300 m olup Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 4 km mesafededir. Etrafı komşu parsellerle çevrili olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü                      : 1.591 m2

İmar Durumu                   : Nevşehir Belediyesi İmar Planı sınırlarındadır.

KIymeti                            : 676.166,50 TL

KDV Oranı                      : %18

Kaydındaki Şerhler         : Bulunmamaktadır

1. Satış Günü                  : 18/10/2018 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü                  : 12/11/2018 günü 14:15- 14:20 arası

Satış Yeri                         : Nar Kasabası Baş Mh. Belediye Meydanı No: 1/A Nar Belediye Binası Satış Odası (Zemin Kat) Merkez / NEVŞEHİR

3 NO LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Nevşehir ili Merkez ilçesi Yeni Mah. 3188 ada 4 parselde kayıtlı, 1.591,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın 9944/39775 oranında hissesi satışa konudur. Nevşehir imar planına göre ayrık nizam 6 kata müsadeli konut alanında yer aldı anlaşılmaktadır. TAKS0,30 KAKS 1.80 oranındadır. Nevşehir Avanos Karayolu'na yaklaşık 300 m2 olup Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 4 km mesafededir. Etrafı komşu parsellerle çevrili olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü                         : 1.591 m2

İmar Durumu                    : Nevşehir Belediyesi İmar Planı sınırlarındadır.

KIymeti                               : 338.096,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Bulunmamaktadır

1. Satış Günü                     : 18/10/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü                     : 12/11/2018 günü 14:30- 14:35 arası

Satış Yeri                             : Nar Kasabası Baş Mh. Belediye Meydanı No: 1/A Nar Belediye Binası Satış Odası (Zemin Kat) Merkez / NEVŞEHİR

Satış şartları :

1-            İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-            Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-            İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-            Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-            Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-            Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1635 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/09/2018

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER