2018/2 Satış Taşınmazın Açık Artırma İlanı

T.C. Hacıbektaş (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2018/2 Satış Taşınmazın Açık Artırma İlanı

2018/2 Satış Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Tapu kaydında tarla olarak geçmektedir. Kuru tarım yapılabilir niteliktedir.

Adresi                          : Nevşehir Hacıbektaş Bala Mah. Kangallı mevkii 70 ada 190 parsel

Yüzölçümü                    : 25.166 m2

Arsa Payı                     : Tam

İmar Durumu               : Yok

Kıymeti                        : 37.749,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü               : 05/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü               : 03/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                      : Hacıbektaş Adliyesi Koridoru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Tapu kaydında avlulu kerpiç ev olarak geçmekte olup, belediye imar planı içindedir. Kuzeybatı yönde yola cephelidir. Düz zemine sahiptir. Sosyal, kültürel, dini ve eğitim tesislerine yaklaşık 250-300 mt. Mesafededir. Ulaşımı kolaydır. Yol, su, elektrik, kanalizasyon, telefon gibi her türlü faaliyetten yararlanır. Taşınmazda taban alanı 100 m2 olan yığma taşıyıcı sistemle yapılmış mesken olarak kullanılan 41-50 yaş aralığında tahmin edilen kısmen yıpranmış iki katlı bir yapı vardır. Üzeri kiremit çatı ile örtülü, dış cephe duvarları sıva üstü boyalıdır. Taşınmaz üzerinde ayrıca yığma kerpiç taşıyıcı sistemle yapılmış, üzeri kiremit çatı ile örtülü yıpranmış 52 m2 alana sahip tek katlı bir yapı vardır. Taşınmaz üzerinde yine ayrıca yığma taşıyıcı sistemle yapılmış üzeri çatısız beton döşeme ile örtülü 60 m2 alana sahip müştemilat olarak kullanılan bir yapı daha vardır.

Adresi                          : Nevşehir Hacıbektaş Savat Mah. 712 ada 8 parsel

Yüzölçümü                    : 432 m2

Arsa Payı                     : Tam

İmar Durumu               : Yok

Kıymeti                        : 237.036,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü               : 05/11/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü               : 03/12/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri                      : Hacıbektaş Adliyesi Koridoru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/08/2019

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">