2019/1 TEREKE SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HACIBEKTAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/1 TEREKE SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2019/1 TEREKE SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe. 1909 Parsel. KARABURNA Mahalle/Köy, GÖLLÜ Mevkii, Bilirkişi raporuna göre 3. Sınıf Killi tınlı kıraç toprak yapısına sahip olup %l eğimlidir. GAYRİMENKUL HİSSELİ OLUP MÜTEVEFFANIN 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Yüzölçümü                         : 18.225 m2

Arsa Payı                             : 1/2

İmar Durumu                    : Yok

Kıymeti                                : 54.675,00 TL

KDV Oranı                          : % 18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 01/07/2019 günü 13:30- 13:35 arası

2. Satış Günü                     : 01/08/2019 günü 13:30 - 13:35 arası

Satış Yeri                             : HACIBEKTAŞ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Nevşehir İl. Hacıbektaş İlçe. 714 Parsel. KARABURNA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Bilirkişi raporuna göre arsa içinde 3 adet yığına kargir yapı bulunmakta olup 1. yapı 2 katlı alt katı garaj ve depo olan üst katı ise mesken olarak kullanılan depo kısmın griiş kapısı demir doğramadır mesken olan katın 2 odası I salon mutfak banyo ve WC si vardır üst katın pencereleri PVC dir. demir korkuluk vardır, dış cephe sıvalı ve boyalıdır kiremit çatılıdır. 2. yapı 2 katlı olup depo olarak kullanılmaktadır, giriş kapısı ahşap doğramadır. 5 bölümden okumaktadır, zemini şap betondur, dış cephe sıvalı ve boyalıdır, kremit çatılıdır. 3. yapı ise tek katlı olup ahır olarak kullanılmaktadır. arsa içerisinde I adet dut f adet ceviz 2 adet kayısı 2 adet kavak ağacı bulunmaktadır, yapı köy içinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, ev olarak kullanılan yapı 120 depo olarak kullanılan yapı 140 ahır olarak kulandan yapı ise 75 M2 alana sahiptir.

Yüzölçümü                         : 7.292 m2

Arsa Payı                             : TAM

İmar Durumu                    : VAR    

Kıymeti                                : 265.995,00 TL

KDV Oranı                          : % 18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 01/07/2019 günü 13:45 - 13:50 arası

2. Satış Günü                     : 01/08/2019 günü 13:45 - 13:50 arası

Satış Yeri                             : HACIBEKTAŞ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Nevşehir İl. Hacıbektaş İlçe. 1299 Parsel. KARABURNA Mahalle/Köy, GÖLLÜ Mevkii, Bilirkişi raporuna göre 3. Sınıf Killi tınlı kıraç toprak yapısına sahip olup %5 eğimlidir, gayrimenkul hisseli olup müteveffanın 1/2 Hissesi satılacaktır.

Yüzölçümü                         : 15.800m2

Arsa Payı                             : 1/2

İmar Durumu                    : Yok

Kıymeti                                : 37.525,00 TL

KDV Oranı                          : % 18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 01/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü                     : 01/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                             : HACIBEKTAŞ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ - null null/ null

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Nevşehir İl. Hacıbektaş İlçe. 3657 Parsel. KARABURNA Mahalle/Köy, ŞEMENÎNKUYU Mevkii, Bilirkişi raporuna göre 3. Sınıf Killi tınlı kıraç toprak yapısına sahip olup %5 eğimlidir. GAYRİMENKUL HİSSELİ OLUP MÜTEVEFFANIN 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Yüzölçümü                         : 17.900 m2

Arsa Payı                             : 1/2

İmar Durumu                    : Yok

Kıymeti                                : 31.325,00 TL

KDV Oranı                          : % 18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 01/07/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü                     : 01/08/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri                             : HACIBEKTAŞ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe. 704 Parsel. KARABURNA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Bilirkişi raporuna göre Tapu kaydında Şarap Fabrikası ve Arsası niteliğinde olan yapı 2 katlı yığma kargir taşıyıcı sistemlidir geçmişte alt kat şaraphane üst kal idare binası olarak kullanılmıştır, üst kat 2 odadan oluşmakta kapı pencereler ahşap doğramadır, şaraphane olan alt katın giriş kapısı demi doğramadır, kayadan oyma mekan oluşturulmuştur, kreınit çatılıdır, iş ve dış cephe duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu görülmüştür, arsa içindeki yapı 167 M2 alana sahiptir, yola cephelidir köyiçi mevkiinde olduğundan her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü                         :  600 m2

Arsa Payı                             : TAM

İmar Durumu                    : VAR    

Kıymeti                                : 306.588.00 TL

KDV Oranı                          : % 18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 01/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası ı

2. Satış Günü                     : 01/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                             : HACIBEKTAŞ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Nevşehir İl. Hacıbektaş İlçe. 3364 Parsel. KARABURNA Mahalle/Köy ŞEMENÎNKUYU Mevkii, Bilirkişi raporuna göre 3. Sınıf Killi tınlı kıraç toprak/yapısına sahip olup %5 eğimlidir. GAYRİMENKUL HİSSELİ OLUP MÜTEVEFFANIN 1/2 HİSSESİ 1 SATILACAKTIR.

Yüzölçümü                         : 28.700 m2

Arsa Payı                             : 1/2

İmar Durumu                    : Yok     

Kıymeti                                : 68.162,50 TL

KDV Oranı                          : % 18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 01/07/2019 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü                     : 01/08/2019 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri                             : HACIBEKTAŞ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ

Satış şartları :

1-            İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-            Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">