2019/120 TLMT. Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Nevşehir 3. İcra Dairesi 2019/120 TLMT. Taşınmazın Açık Artırma İlanı

2019/120 TLMT. Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Nevşehir İl, Acıgöl İlçe, 592 Ada, 9 Parsel, ACIGÖL/CUMHURİYET Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz Tarla niteliğinden olup Yaşar Oğlu Osman Soydemir adına tam hisselidir. 19.559,64 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz ilçe merkezine kuşbakışı 4,25km mesafede olup ulaşım özel araçlar ile tarla yollarından sağlanmaktadır. Acıgöl belediyesine yapılan incelemede konu taşınmazın imar sınırı dışında konumlu tarla vasıflı taşınmaz olduğu öğrenilmiştir. Taşınmaz 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında tarımsal nitelikli arazi sınırları içerisinde konumludur. Değerleme konusu taşınmaz üzerinde keşif tarihinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz geometrik olarak amorf bir şekle sahip olup topografik olarak az eğimli bir arazı yapısına sahiptir. Söz konusu parsede kurutakım uyguması yapılmaktadır. Bölgede genel olarak tahıl ekimi yapılmaktadır.

Yüzölçümü                  : 19.559,64 m2

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 19.559,64 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    :TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

1. Satış Günü              : 10/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü              : 06/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri                      : KAPUCU BAŞI MAH.3. YOL NEVŞEHİR ( KAPALI SEBZE PAZARI ALTI OTOPARK GİRİŞİ BİTİŞĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ MEZAT SALONU MERKEZ NEVŞEHİR -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Nevşehir İl, Acıgöl İlçe, 525 Ada, 127 Parsel, ACIGÖL/ÇAYIRLI Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz tarla niteliğinde olup Yaşar oğlu Osman Soydemir adına tam hisselidir.13.926,32m2 yüzölçümü vardır. Taşınmaz ilçe merekzine kuşbakışı 6,75km mesafede olup ulaşım özel araçla ile tarla yollarından sağlanmaktadır. imar sınırı dışında tarla vasfında olup taşınmaz 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında tarımsal nitelikli arazi sınırları içerisinde konumludur. taşınmaz üzerinde keşif tarihinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz geometrik olarak amorf bir şekle sahip olup topograf olarak az eğimli bir arazı yapısına sahiptir. Söz konusu parselde kuru tarım uygulaması yapılmaktadır. Bölgede genel olarak tahıl ekimi yapılmaktadır.

Yüzölçümü                  : 13.926,32 m2

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 15.318,95 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü              : 10/10/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü              : 06/11/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri                      : KAPUCU BAŞI MAH.3. YOL NEVŞEHİR ( KAPALI SEBZE PAZARI ALTI OTOPARK GİRİŞİ BİTİŞĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ MEZAT SALONU MERKEZ NEVŞEHİR -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/120 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/07/2019

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">