2019/313 Esas Kamulaştırma İlanı

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2019/313 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

2019/313 Esas Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER             : Nevşehir/Acıgöl/Tatlarin/Ballık Mah.

MEVKİİ                            : Çayırözü

ADA NO                           : 146

PARSEL NO                      : 201

VASFI                              : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ                    : 8.130,00 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI: İbrahim Demirkol

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI                  : Nevşehir İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ        :

  1. Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
  2. Açılacak bu davalara husumetin Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerekeceği,
  3. Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi adına tescil edileceği,
  4. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Vakıf Bank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,
  5. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
  6. Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.23/08/2019

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner41

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">