6 adet Çay Kahve Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su Büfematik için yer Kiralama İşi

Nevşehir Devlet Hastanesi 6 adet Çay Kahve Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su Büfematik için yer Kiralama İşi

6 adet Çay Kahve Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su Büfematik için yer Kiralama İşi

Nevşehir Devlet Hastanesi

1-İşin Niteliği: Nevşehir Devlet Hastanesi ile 100 Yataklı Ek Hizmet Binasının kapalı alanında bulunan yerlere 6 adet Çay Kahve Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su Büfematik için yer Kiralama İşi

2-İşin Yapılacağı Yer: a) Nevşehir Devlet Hastanesi

3-İşin Miktarı: 6 adet Çay Kahve Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su Büfematik Toplam:6,60 m2 yer kiralama.

4-İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde ihale dokümanı ücretsiz olarak görülebilir ve 75,00-TL bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5-İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi Nevşehir Devlet Hastanesinin 19.02.2021 Tarih ve Saat:10.00’da

Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

6-İhale Şekli ve Usulü: 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü

7-Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

a) Nevşehir Devlet Hastanesi 47.500,00-TL muhammen bedel ile Geçici Teminat: 1.425,00-TL

8-İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b.Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

9. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a. Müracaat Dilekçesi

b.İkametgâh (6 aydan eski olmamak).

c. Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise),

d. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

e. Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

f. İhale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olmadığına dair belge,

g. İl Sağlık Müdürlüğümüzce onaylanmış, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerine ödenmemiş kira borcu olmadığını gösterir belge

İLAN OLUNUR.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER