7 ADET TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

7 ADET TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile tabloda belirlenen sürelerde  kiraya verilecektir.

2-İhale 11 Haziran 2019 Salı günü saat 14.00’da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5-  Tahmini Bedel ;

                                                                                                        1 Yıllık

   S/N               ADRES                                 Nevi            M²si     Kira bedeli TL  Kira Süresi

1

Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Meydanı No:23

İşyeri

---

5.000,00 TL

3

2

Emek Mahallesi Kervansaray Sokak

Ahşap Bina

100

5.000,00 TL

3

3

Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi

Endüstri Meslek Lisesi önü No:17/1

Ahşap Bina

31,50

23.500,00 TL

1

4

Kapucubaşı Mahallesi Keçeciler

Caddesi (Eski Sebze Hali)

Otopark

1150

27.500,00 TL

1

5

Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi

Endüstri Meslek Lisesi önü No:5-6

Ahşap Bina

21

16.000,00 TL

1

6

2000 Evler Mahallesi Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi önünde 8 m² yer.

ATM yeri

8 m²

10.000,00 TL

3

7

Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi

Endüstri Meslek Lisesi önü No:2-3

Ahşap Bina

21

16.000,00 TL

1

             6- Kira bedeli üzerinden kira süresi toplamı üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

7-İhaleyi alan kira bedelini; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 4 eşit taksitte ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Haziran ayında ödeyecektir.

8- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">