HERKESE AÇIK İHALE İLANI

HERKESE AÇIK İHALE İLANI AHİLER KALKINMA AJANSI

HERKESE AÇIK İHALE İLANI

Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Yapım İşi, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları 10. Maddesine göre “Herkese Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adresi : Kapucubaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası: 0384 214 36 66 / 0384 214 00 46 

c) Elektronik posta adresi: ihale@ahika.gov.tr

2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası; Kapalı alanları tahmini 8.760  m² olan İbrahimpaşa Mah. I Mıntıka 20-K-III pafta 3113 ada 5 parsel Merkez/ Nevşehir adresindeki 6.000 m²´lik arsa üzerine bir bağımsız bina inşa edilmek üzere ve 10.000 m²´lik alan yeşillendirme çalışması yapılması üzerine tasarlanmıştır.

b)Yapılacağı yer: Nevşehir

c) İşin süresi: 18 ay

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer: Kapucubaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:57/1 2. Kat Toplantı Salonu Merkez-NEVŞEHİR

b)Tarihi ve saati: 12/08/2015 ve saat:14:00

4- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ajans tarafından onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale saatinden önce İhale dokümanının satış bedelinin Ahiler Kalkınma Ajansının Halk Bankası Nevşehir Şubesi´nde bulunan TR53 0001 2009 6860 0016 0001 41 IBAN numaralı banka hesabına ‘ihale doküman bedeli´ olarak yatırılması ve dekontun Ajansa sunulması suretiyle ihale dosyasının temin edilmesi mümkündür.

-İhale dokümanının görülebileceği yer: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası 3. Kat (Ahmet CİNGİL) Kapucubaşı Mahallesi  Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

-İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası 3. Kat (Ahmet CİNGİL) Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

-İhale dokümanı satış bedeli: 200 TL

5-İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

6-Başvuru belgeleri en geç 12/08/2015 tarihi ve saat:14:00´e kadar Kapucubaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olup, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER