KANTİN KİRALAMA İHALESİ

NEVŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KANTİN KİRALAMA İHALESİ

NEVŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

1-      İşin Niteliği: Kantin Kiralama İhalesi

2-       İşin Yapılacağı Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi

3-       İşin Miktarı: 75,14m2 Yer Kiralama

4-       İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Nevşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Biriminde ihale dokümanı ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00-TL bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5-       lhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi: Nevşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde 01.03.2017 Tarih ve Saat:10.00´da

6-       İhale Şekli ve Usulü: 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü

7-       Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı: 330.000,00-1 muhammen bedel ile Geçici Teminat: 40.000,00-TL

8-       İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

9. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a. Müracaat Dilekçesi

b. İkametgâh (6 aydan eski olmamak),

c. Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise),

d. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

e. Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

f. İhale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olmadığına dair belge,

g. Teklif Mektubu (Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekilde hazırlanarak Nevşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği´ne 01.03.2017 tarih ve saat 10.00´ a kadar teslim edeceklerdir.)

h. Genel Sekreterliğimizce onaylanmış, Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerine

ödenmemiş kira borcu olmadığını gösterir belge. (Katılımcının Tüzel kişilik olması halinde ortakların ayrı ayrı her biri için.) İLAN OLUNUR.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER