KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN TIBBİ ATIK STERİLİZASYON BİNASININ KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

KAPADOKYA İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER BİRLİĞİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN TIBBİ ATIK STERİLİZASYON BİNASININ KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN TIBBİ ATIK STERİLİZASYON BİNASININ KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

KAPADOKYA İL ÖZEL İDARELERİ VE

 BELEDİYELER BİRLİĞİ

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN TIBBİ ATIK STERİLİZASYON BİNASININ KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

1-Birliğimiz tarafından tabloda belirlenen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle 10 yıl süreyle kira ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 09 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da Nevşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemizden vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Nevşehir Belediyesi Birlik Müdürlüğünden 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

           5-  Tahmini Bedel ;

 

Adres

Kira

 Süresi

1 Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminat

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası

10 yıl

120.000,00 TL.

36.000,00 TL.

            6- İlanın 5. Maddesinde belirlenen geçici teminat tutarı kadar teminat alınacaktır.

7- Yüklenici birinci yıl kira bedelini; Temmuz ayından başlamak üzere aylık taksitler halinde 12 ayda ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Temmuz ayında ödeyecektir.

            İkinci ve sonra yıllar kira bedeli her yıl TUİK tarafından açıklanan Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (12 aylık ortalamaya göre) artırılarak tespit edilecek olup Temmuz ayından başlamak üzere aylık taksitler halinde 12 ayda ödeyecektir.Her yıl kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Temmuz ayında ödeyecektir.

8- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER