NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN

TAŞINMAZLARIN KİRA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle kira ve satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemizden vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

           5-  Tahmini Bedel ;

                                                          Kira/Satış                       Geçici

S/N                     Adres                   Pafta, Ada, Parsel Kira/Satış   Bedeli          Süresi     Teminat TL                                                            

1

Sebze ve Meyve Toptancı Halinde bulunan No: 19, 20 ve 27 nolu 66 m² işyerleri

17-J-3 pafta 3119 ada 2 nolu 8753,46 m² lik parsel içi

Kira

1 Adet işyeri kirası
12.000,00 TL

3 Yıl

1.080,00

2

Bekdik Mahallesi Adnan Menderes Terminali Servis istasyonu 520 m²

1110 ada, 45 parsel

Kira

12.000,00 TL

3 Yıl

1.080,00

3

Sümer Mahallesi Ü.N.Fazıl Bulvarı No:125/4

----------

Kira

5.000,00 TL

3 Yıl

450,00

4

İlimiz Kapucubaşı Mahallesi Sebze Pazarı İçi

36 pafta, 14 ada, 14 parselde bulunan 66 nolu işyerinin yanında bulunan 117 nolu 64,12 m² işyeri

Kira

500,00 TL

3 Yıl

45,00

5

İlimiz Raşitbey Mahallesi, Evliya Sokak, Şenyüz Çıkmazında bulunan 2,40 m² X 2,40 m² =5,76 m² ebatlarında 4 adet ahşap büfe

----------

Kira

1 Adet büfe kirası
25.000,00 TL

3 Yıl

2.250,00

6

İlimiz Kapucubaşı Mahallesi Sebze Pazarı içi

36 pafta, 14 ada, 15 parselde bulunan 9 nolu 1407/205350 arsa paylı 53 m² işyeri

Satış

100.700,00 TL

///////////

3.021,00

7

İlimiz Kapucubaşı Mahallesi Sebze Pazarı içi

36 pafta, 14 ada, 15 parselde bulunan 10 nolu 297/205350 arsa paylı 56 m²

Satış

106.400,00 TL

///////////

3.192,00

8

İlimiz Kapucubaşı Mahallesi Sebze Pazarı içi

36 pafta, 14 ada, 15 parselde bulunan 13 nolu 406/205350 arsa paylı 76 m²

Satış

144.400,00 TL

///////////

4.332,00

6- İlanın 5. Maddesinde belirlenen geçici teminat tutarları kadar teminat alınacaktır.

7- İhaleyi alan birinci yıl kira bedelini; Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 4 eşit taksitte ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Ekim ayında ödeyecektir.

            2’nci ve 3’üncü yıl kira bedeli ve KDV’yi o yılın Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 4 eşit taksitte ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Ekim ayında ödeyecektir.

8. Taşınmaz satış ihalesini alan ihale bedelini ihale onayından itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir.

9- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

10- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 10:34
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER