NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ŞEHRİMİZİN SEBZE PAZARI İÇERİSİNDE BULUNAN TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEK

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait yeni Sebze Pazarı içerisinde bulunan tapunun14 ada, 14 parselde inşa edilmiş olan 8.400 m² kapalı alanlı sosyete pazarı haftada 1 gün (Cumartesi) kullanılmak üzere 3 yıl süreyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği kiraya verilecektir.

2- İhale, 04 Eylül 2015 Cuma günü saat 11.30´da Nevşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda  yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı, ikametgah ilmühaberi ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi, imza sirküleri fotokopisi ve ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü´nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4-Şartnamenin 3. madde gereğince verilmesi gereken bilgi ve belgeler ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü´ne teslim edilecektir.

5-İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6- 1 Yıllık tahmini kira bedeli: 240.000,00 TL´dir

7-Tahmini bedeller üzerinden %3 geçici teminat alınacaktır.

8-İhaleyialan 1.yıl kira bedelini ve kira bedeli üzerinden %18 KDV´yi 2 eşit taksitte ödeyecek olup; 30.10.2015 ve 30.03.2016 tarihinde ödeyecektir.

9-Söz konusu adresteki sosyete pazarı alanı olarak kiraya verilecektir.

10-İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

11-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tespitinde yetkilidir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER