NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLİMİZ MERKEZ KAPUCUBAŞI MAHALLESİ SEYİT TAŞÇI SOKAK NO:52´DE BULUNAN İŞYERİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşcı Sokak (Yeni sebze pazarı) No:8´de bulunan 52 nolu 2963 m² işyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.

2-İhale, 23 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 14.15´de Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı, ikametgah ilmühaberi ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise; Ticaret Odası belgesi, imza sirküleri fotokopisi ve ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü´nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4-Şartnamenin 3. madde gereğince verilmesi gereken bilgi ve belgeler ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü´ne teslim edilecektir.

5-İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6- Tahmini bedel;

Yer                                                                     No´su           M²´si           1 Yıllık Tahmini Bedel ( TL )

Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşcı Sokak              8               2963                        50,000,00

7-Tahmini bedel üzerinden %3 geçici teminat alınacaktır.

8-İhaleyi alan ihale bedelini ve ihale bedeli üzerinden %18 KDV´yi şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen sürede ödeyecektir.

9-Söz konusu adresteki işyeri; tekstil atölyesi ve market olarak kiraya verilecektir.

10-İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

11-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tespitinde yetkilidir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER