NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

17-J-3 PAFTA, 3119 ADA, 2 NOLU 8754,56 M² LİK PARSELDE BULUNAN YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNDEKİ 7 ADET DÜKKÂN SATILACAKTIR.
1- Belediyemize ait tapunun 17-J-3 pafta, 3119 ada, 2 nolu 8754,56 m² lik parselde bulunan (Yaş sebze ve meyve toptancı hali) 7 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle satılacaktır.
2- İhale 29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14.30?da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,
b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü?nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.
c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,
d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.
4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
5-  Tahmini bedeli: 
              

16

66

129.360,00

17

66

129.360,00

18

66

129.360,00

19

66

129.360,00

20

66

129.360,00

21

66

129.360,00

22

66

129.360,00

6-Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır. 
7- İhaleyi alan, ihale bedelini ve ihale bedeli üzerinden % 18 KDV?yi şartnamenin 7. maddesine belirlenen sürede ödeyecektir.
8- Tapunun 17-J-3 pafta, 3119 ada, 2 nolu 8754,56 m² lik parseldeki dükkanlar; yaş sebze ve meyve toptancı hali olarak inşa edilmiş olup değişik bir amaçla kullanılamaz.
9- 5957 Sayılı Kanun ile 07.07.2012 tarih, 28346 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Hallerin hakkında Yönetmelik Hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan kişilere satışı yapılacaktır.
10- Dükkânlar ayrı ayrı ihale edilecektir.
11- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
12- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93