Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi, Ürgüp Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinin ihtiyacı olan sıcak içecek otomatı ve gıda-meşrubat-su otomatı kiraya verilmesi işlemi ve Nevşehir Devlet Hastanesi, Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin kapalı büfe alanın kiraya verilmesi işi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

1-İşin Niteliği: Nevşehir Devlet Hastanesi, Ürgüp Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinin ihtiyacı olan sıcak içecek otomatı ve gıda-meşrubat-su otomatı kiraya verilmesi işlemi ve Nevşehir Devlet Hastanesi, Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin kapalı büfe alanın kiraya verilmesi işi.

2-İşin Yapılacağı Yerler: Nevşehir Devlet Hastanesi, Ürgüp Devlet Hastanesi, Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi.

3-İşin Miktarı: Nevşehir Devlet Hastanesi: 6 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı yer kiralama.

Ürgüp Devlet Hastanesi: 2 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 2 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı yer kiralama.

Ağız Diş Sağlığı Merkezi: 1 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 1 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı yer kiralama.

Nevşehir Devlet Hastanesi: Hastane bahçesinde bulunan 21,50 m2 ’lik kapalı büfe alanı ile kapalı büfe alanının etrafında kalan 30 m2 ’lik açık alanın kiraya verilmesi.

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi: Hastane içerisinde bulunan 78,00 m2 ’lik kapalı büfe kiraya verilmesi.

 4-İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminde ihale dokümanı ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00-TL (her birim için ayrı ayrı yatırılacak) bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5-İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi: Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekilde hazırlanarak Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünde ihalesi yapılacaktır.

Nevşehir Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan 21,50 m2 ’lik kapalı büfe alanı ile kapalı büfe alanının etrafında kalan 30 m2 ’lik açık alanın kiraya verilmesi 19/03/2020 Tarih ve Saat: 09:30’da .

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi içerisinde bulunan 78,00 m2 ’lik kapalı büfe kiraya verilmesi 19/03/2020 Tarih ve Saat: 10:30’da .

Nevşehir Devlet Hastanesi 6 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı yer kiralama işi 19/03/2020  Tarih ve Saat: 13:30’da .

Ürgüp Devlet Hastanesi 2 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 2 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı yer kiralama işi 19/03/2020 Tarih ve Saat: 14:00’da .

Ağız Diş Sağlığı Merkezi 1 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 1 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı yer kiralama işi 19/03/2020 Tarih ve Saat: 14:30’da .

Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

6-İhale Şekli ve Usulü: 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü

7-Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

  1. Nevşehir Devlet Hastanesi 401.000,0- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png muhammen bedel ile Geçici Teminat: 40.000,00- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png
  2. Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 41.500,00- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png muhammen bedel ile Geçici Teminat: 4.150,00- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png
  3. Nevşehir Devlet Hastanesi 35.000,00- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png muhammen bedel ile Geçici Teminat: 3.500,00- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png
  4. Ürgüp Devlet Hastanesi 11.609,72- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png muhammen bedel ile Geçici Teminat: 1.160,00- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png
  5. Ağız Diş Sağlığı Merkezi 5.838,03- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png muhammen bedel ile Geçici Teminat: 584,00- http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/pictures/simge_k2.png

8-İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b.Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

9. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a. Müracaat Dilekçesi

b.İkametgâh (6 aydan eski olmamak).

c. Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise),

d. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

e. Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

f. İhale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olmadığına dair belge,

g. İstekli tarafından muhammen bedelin % 10 dan az olmamak üzere, ihale konusu işe ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması gerekir.

h. İl Sağlık Müdürlüğümüzce onaylanmış, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerine ödenmemiş kira borcu olmadığını gösterir belge.

İLAN OLUNUR.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020, 12:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner91

banner92

banner94

banner96

banner99

banner90

banner93

banner95

banner97

banner100