Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İhale İlanı

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İhale İlanı

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İhale İlanı

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

 1. İşin Niteliği: a) 2 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 2 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı b) 1 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 1 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı
 2. İşin Yapılacağı Yer: a) Nevşehir Devlet Hastanesi

b) Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

 1. İşin Miktarı: a) 2 adet Sıcak İçecek Otomatı 0,35 m2 ve 2 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı 0,75 m2 Toplam:2.20 m2 yer kiralama.

b) 1 adet Sıcak İçecek Otomatı 0,35 m2 ve 1 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomatı 0,75 m2 Toplam: 1.10 m2 yer kiralama.

 1. İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminde ihale dokümanı ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00-TL bedel karşılığı aynı adresten satın almabilir.
 2. İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi: Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekilde hazırlanarak Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne,
 1. Nevşehir Devlet Hastanesinin 2 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 2 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomat alımı 27.02.2019 Tarih ve Saat:09.30’da
 2. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezinin 1 adet Sıcak İçecek Otomatı ve 1 adet Gıda-Meşrubat-Su Otomat alımı 27.02.2019 Tarih ve Saat:11.40’da belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar
 3. İhale Şekli ve Usulü: 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü
 4. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
 5. Nevşehir Devlet Hastanesi 11.352,00-1 muhammen bedel ile Geçici Teminat: 1.135,00-1»
 6. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi 5.702,40- K> muhammen bedel ile Geçici Teminat: 570,00-1>
 1. İhaleye Katılım Şartları:
 1. T.C. Vatandaşı olmak.
 2. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

9. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

 1. Müracaat Dilekçesi
 2. İkametgâh (6 aydan eski olmamak).
 3. Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise),
 4. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),
 5. Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)
 6. İhale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olmadığına dair belge,
 7. İl Sağlık Müdürlüğümüzce onaylanmış, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerine ödenmemiş kira borcu olmadığım gösterir belge. İLAN OLUNUR.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">