banner23

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARINA

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
SIRA
NO
İLİ-İLÇESİKÖY/KSB/MAH.MEVKİİCİNSİADA
NO

PARSEL NO
 
YÜZÖLÇÜM (M2)Hazine HissesiİMAR DURUMUSATIŞA ESAS TAH. BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNATIİHALENİN TARİHİİHALENİN SAATİ
1Nevşehir-MerkezBekdik
3. mıntıka
 ---Arsa302913365,00Tamİmarlı (konut dışı kentsel çalışma alanı)841250,0084125,0013.07.201509:00
2Nevşehir-MerkezBekdik
1. mıntıka
 ---Arsa309821000,00412,19İmarlı ( kentsel servis alanı)144267,0014426,7013.07.201509:15
3Nevşehir-MerkezCumhuriyet
1. mıntıka
HızarcıArsa20177649,00Tamİmarlı (konut alanı)111630,0011630,0013.07.201509:30
4Nevşehir-MerkezÇat Kasabası  ---Arsa1768454,00Tamİmarlı(konut alanı)19.980,001.998,0013.07.201509:45
5Nevşehir-MerkezGöre KasabasıAşıklıHam toprak42711267,68Tamİmarlı (sanayi alanı)38.500,003.850,0013.07.201510:00
6Nevşehir-MerkezGöre KasabasıOyulluHam toprak54109600,00Tamİmarlı (konut alanı)18.000,001.800,0013.07.201510:15
7Nevşehir-MerkezGöre KasabasıİsmailbağıArsa19756184,18Tamİmarlı (konut alanı)8.300,00830,0013.07.201510:30
8Nevşehir-MerkezGöre KasabasıİsmailbağıArsa1976515,70Tamİmarlı (konut alanı)706,5070,6513.07.201510:45
9Nevşehir-MerkezGöre KasabasıOyulluHam toprak54108552,00tamİmarlı (konut alanı)16.600,001.660,0013.07.201511:00
10Nevşehir-MerkezNar KasabasıMezararkasıArsa1905506,00338,00İmarlı (konut alanı)67.600,006.760,0013.07.201511:15
11Nevşehir-MerkezNar KasabasıKüllükArsa27661676,00676,00İmarlı (özel kreş alanı)169.000,0016.900,0013.07.201511:30
12Nevşehir-MerkezBasansarnıç KöyüKöyiçiHam toprak15324873,01Tamİmarsız2.620,00262,0013.07.201514:00
13Nevşehir-MerkezBasansarnıç KöyüTopakkayaHam toprak1025077626,70Tamİmarsız19.067,001.906,7013.07.201514:15
14Nevşehir-MerkezBasansarnıç KöyüTopakkayaHam toprak1025051506,23Tamİmarsız3.013,00301,3013.07.201514:30
15Nevşehir-MerkezBasansarnıç KöyüTopakkayaHam toprak1025064142,02Tamİmarsız8.285,00828,5013.07.201514:45
 1-Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazların  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45´inci maddesine göre satış ihaleleri Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. 
 2- İhalelerle ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmazlar bulunduğu yerde gösterilecektir.
3 - Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 
 a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,
 b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi:Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi  için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
 c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilk adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tastikli vekeletname ve imza sirkisünü İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4- Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan taşınmazlardan satış bedeli 5.000,00 TL ve üzerinde olanların, Belediye ve belediye mücavir alanların dışında kalanların ise 1.000,00 TL ve üzerinde olanların satış bedelleri 1/4´ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir. 
5- Hazine´ye ait taşınmazın satışı  KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.               
6-İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.        
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37´inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.         
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.İrtibat tel: 03842131704    
Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner28

banner25