ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirlenen taşınmazlar, belirlenen süreye göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

2-İhale 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.00’da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

           5-  Tahmini Bedel ;

                                                                                                                                                                                Kira

S/N                   Adres                                Pafta, Ada, Parsel               Nevi                   Kira Bedeli       Süresi

 

1

Sümer Mahallesi Aksaray Caddesi No:46’da bulunan toplam 1125 m² kapalı alanlı taşınmaz

K33D15D1A pafta,

174 ada,

30 parsel içi

Tesis

(Nevşehir Konağı)

150.000,00 TL

3 Yıl

Sümer Mahallesi Ş.Hacı Gencer Caddesi No:1 adresindeki 235 m² kapalı alanlı taşınmaz

---------------

Restaurant

(Han Odası)

Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:32’de bulunan 637 m² kapalı alanlı taşınmaz

K33D15D1B pafta,

220 ada,

27 parsel

Kafeterya ve Restaurant

(Gül Bahçe)

Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi (Pforzheim parkı içi) 490 m² oturum alanlı Zemin kat

20 M 3 pafta,

3441 ada,

1 parsel

Çay Ocağı ve Kafeterya

(Pforzheim)

2

Karasoku Mahallesi Göreme Ofisi arkası 1000 m² otopark

----------

Otopark

25.000,00 TL

3 Yıl

3

Yaş sebze ve meyve toptancı hali 19,20,21,27 ve 28 nolu 66 m² işyerleri

17-J-3 pafta 3119 ada 2 nolu parsel

İşyeri

1 Adet işyeri

12.000,00 TL

3 Yıl

4

Sebze pazarı içerisi No:41/A’da bulunan 100 m² taşınmaz

36 Pafta, 14 ada, 14 parsel

Depo

4.500,00 TL

3 Yıl

5

Sebze pazarı içerisi No:28’de bulunan 39,60 m² taşınmaz

36 Pafta, 14 ada, 14 parsel

Depo

3.000,00 TL

3 Yıl

6

Sebze pazarı içerisi No:57’de bulunan 30,80 m² taşınmaz

36 Pafta, 14 ada, 14 parsel

İşyeri

2.000,00 TL

3 Yıl

7

Sebze pazarı içerisi No:58’de bulunan 31,70 m² taşınmaz

36 Pafta, 14 ada, 14 parsel

İşyeri

2.000,00 TL

3 Yıl

   

             

           

8

Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi E.M.L önü No:10’da bulunan 21 m² ahşap büfe

----------------

İşyeri

20.000,00 TL

1 Yıl

9

Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi E.M.L önü No:11’da bulunan 21 m² ahşap büfe

----------------

İşyeri

20.000,00 TL

1 Yıl

6- Kira bedeli üzerinden kira süresine göre % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

7-İhaleyi alan birinci yıl kira bedelini; Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 4 eşit taksitte ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Nisan ayında ödeyecektir.

            2’nci ve 3’üncü Yıl kira bedeli ve KDV’yi o yılın Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 4 eşit taksitte ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Nisan ayında ödeyecektir.

8- Otopark ihalesini alan İhale bedeli üzerinden % 10 işletmecilik teminatı yatıracaktır.            

9- Otoparkta kullanılmak üzere mobil otopark post makinası alacaktır.

10-Otoparklardan aylık tahsil edilen hasılatın % 10 (KDV’hariç) bedeli takip eden ayın son gününe kadar Belediye’ye ödeyecektir.

11- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

12- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner91

banner92

banner94

banner96

banner99

banner90

banner93

banner95

banner97

banner100