Taşınmaz Mal Satış İlanı

KAYSERİ DSİ XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Taşınmaz Mal Satış İlanı)

Taşınmaz Mal Satış İlanı

1-     Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların mülkiyeti 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu´nun 35/c maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği Hükümlerine göre satılacaktır.

2-     İhale “ Açık Teklif Usulü “ ile Kayseri 12. Bölge Müdürlüğünde Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3-     Taşınmaz malların “ Satış Şartnamesi “ Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

4-     İhaleye iştirak edecek şirketler; şirketin sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu gösterir Noterden onaylı vekaletname, şirketin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair Resmi Makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge( ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ise başvuruda bulunması gerekmektedir.

5-     ihaleye girebilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu´nun 5. maddesindeki şartlara haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü veznesine yatırması gerekmektedir.

6-     İsteklilerin ihale gün ve saatinde Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile başvurmaları gerekmekte olup, gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.

7-     Listede belirtilen taşınmaz malların ihalelerine ortaklık şeklinde girilemeyecek olup, parsellere hisselendirme işlemi yapılmayacaktır. Her bir parselin özel kişi veya şirket adına tek bir maliki olacak şekilde ihalesi yapılacaktır.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜM2

TAHMİNİ

MUHAMMEN

BEDEL

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(%3)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

Nevşehir

Acıgöl

Tatların

159

10

5,916.00

3,549.60

106.49

23.05.2018

15:20

Nevşehir

Acıgöl

Tatların

159

12

11,250.00

6,750.00

202.50

23.05.2018

15:40

Nevşehir

Acıgöl

Tatların

159

21

7,625.00

4,575.00

137.25

23.05.2018

16:00

Nevşehir

Acıgöl

Tatların

159

22

8,500.00

5,100.00

153.00

23.05.2018

16:20

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93