TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KOZAKLI İCRA DAİRESİ 2020/44 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

KOZAKLI

İCRA DAİRESİ

2020/44 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : İcra takibine konu taşınmaz Nevşehir ili Kozaklı ilçesi Dörtyol köyü Köyiçi mevkii 110 ada 21 parsel no tapu kayıtlarında bulunan 735,00 m2 yüzölçümlü zemin üzerinde bulunan kerpiç ev ve müştemilatı olup, tam hisse halinde satışa konudur. Söz konusu taşınmazın bulunduğu arazi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçeki nazım imar planı ve Kozaklı Belediye sınırları dışındadır. Taşınmaz arsası Dörtyol köyü yerleşim alanı içinde, güneyden Dörtyol Köyiçi yoluna cepheli, Dörtyol mezarlığına 350 metre, Dörtyol camisine 580 metre, Kozaklı ilçe merkezine 5 km uzaklıktadır.Keşif günü itibari ile yol,su, elektrik ve telefon alt yapı hizmetlerinden yararlarınır durumdadır. Taşınmazın; belediye, kamu ve özel sektör hizmetlerinden yararlanabilme durumu meskün mahalde bulunması, çevresindeki ve yapılaşmadurumu eğimi, yola cephesi, serbest alım satım rayiçleri, gibi özellikleribirlikte ele alıp değerlendirilerek18.735,00 TL bedel belirlenilmiş olup bahse konu parsel üzerinde bulunan yapılar, tek katlı, yığma kargir taşıyıcı sistemli, ahşap beşik çatılı, demir giriş kapılı, ahşap pencere doğramalı, duvar çamur sıvalı, 2A yapı sınıflı %50 yıpranma oranlıdır. keşif tarihi ile bu taşınmaz üzerindeki yapıların bedeli 103.741,65 TL'dir. Dolayısıyla satışa konu taşınmazınüzerindeki yapılarla birlikte keşif tarihindeki bedeli 122.476,65 TL'dir.

Adresi                          : Kozaklı / NEVŞEHİR

Yüzölçümü                  : 735 m2

Arsa Payı                     : 1/1

İmar Durumu             :

Kıymeti                        : 122.476,65 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Kaydındaki şerhler gibidir.

1. Satış Günü              : 07/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü              : 07/07/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                      : Belediye Mezat Salonu - Belediye Başkanlığı 3.Kat Meclis Salonu KOZAKLI / NEVŞEHİR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : İcra takibine konu taşınmaz Nevşehir ili Kozaklı ilçesi Dörtyol köyü Köyiçi mevkii 209 ada 2 parsel no tapu kayıtlarında bulunan 119,00 m2 yüzölçümlü zemin üzerinde bulunan kerpiç ev ve müştemilatı olup, tam hisse halinde satışa konudur. Söz konusu taşınmazın bulunduğu arazi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçeki nazım imar planı ve Kozaklı Belediye sınırları dışındadır. Taşınmaz arsası Dörtyol köyü yerleşim alanı içinde, Dörtyol köyü yoluna 40 metre, Dörtyol mezarlığına 350 metre, Dörtyol camisine 600 metre, Kozaklı ilçe merkezine 5 km uzaklıktadır.Keşif günü itibari ile yol,su, elektrik ve telefon alt yapı hizmetlerinden yararlarınır durumdadır. Taşınmazın; belediye, kamu ve özel sektör hizmetlerinden yararlanabilme durumu meskün mahalde bulunması, çevresindeki ve yapılaşmadurumu eğimi, yola cephesi, serbest alım satım rayiçleri, gibi özellikleribirlikte ele alıp değerlendirilerek2.975,00 TL bedel belirlenilmiş olup bahse konu parsel üzerinde bulunan yapılar, tek katlı, yığma kargir taşıyıcı sistemli, ahşap beşik çatılı, demir giriş kapılı, ahşap pencere doğramalı, duvar çamur sıvalı, 119 m2 alanlı, 3A yapı sınıflı %50 yıpranma oranlıdır. Keşif tarihi ile bu taşınmaz üzerindeki yapıların bedeli 65.450,00 TL'dir. Dolayısıyla satışa konu taşınmazınüzerindeki yapılarla birlikte keşif tarihindeki bedeli 68.425,00 TL'dir.

Adresi                          : Kozaklı / NEVŞEHİR

Yüzölçümü                  : 119,00 m2

Arsa Payı                     : 1/1

İmar Durumu             :

Kıymeti                        : 68.425,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Kaydındaki şerhler gibidir.

1. Satış Günü              : 07/06/2021 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü              : 07/07/2021 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri                      : Belediye Mezat Salonu - Belediye Başkanlığı 3.Kat Meclis Salonu KOZAKLI / NEVŞEHİR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satışa konu taşınmaz tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olup ortalama meyil %3-5 civarındadır. Bahse konu taşınmaz tapu kayıtlarında tarla niteliğinde kayıtlı olup son 4-5 yıldır tarımsal olarak kulanılmamaktadır.Keşif tarihi itibariyle yeni işlenmiş olup üzerinde ekili-dikili bir ürün bulunmamaktadır.Taşınmaz şahısların kendi imkanları ile sulanabilir nitelikte ve toprak tasnifine göre 2. sınıf tarım arazisidir. SAtışa konu taşınmaz Kozaklı Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları dışında bulunup arsa vasfındaki yerlerden değildir.Taşınmazın yola sınırı olduğundan yol sorunu yoktur.Elektrik, su vb. altyapı hizmetleri yakınlarında bulunmaktadır. Taşınmaz Dörtyol köt merkezine çok yakındır. Taşınmaz biraz meyilli ve toprağın verim durumu da düşüktür.Taşınmaz tek parça olup yüzölçümü de biraz küçüktür. Bu nedenle bu mevkideki taşınmazlara rağbet orta düzeydedir. Taşınmaz üzerinde ayrıca yeni açılmış bir su kuyusu bulunmaktadır. Su kuyusunun elektrik bağlantısı ve trafosu yoktur.Satışa konu taşınmazın kıymet bedeli 1.049,22 m2 alanla tam hisseli olarak 8.147,22 TL'dir.

Adresi                          : Kozaklı / NEVŞEHİR

Yüzölçümü                  : 1.049,22 m2

Arsa Payı                     : 1/1

İmar Durumu             :

Kıymeti                        : 8.147,22 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Kaydındaki şerhler gibidir.

1. Satış Günü              : 07/06/2021 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü              : 07/07/2021 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri                      : Belediye Mezat Salonu - Belediye Başkanlığı 3.Kat Meclis Salonu KOZAKLI / NEVŞEHİR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            

Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/44 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/04/2021

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER