T.C. DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

T.C. DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

T.C. DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

T.C. DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)

ESAS NO : 2020/63 Esas
 

Davacı TEDAŞ Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Yasanın 10. ve 19 Maddesine göre açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı Derinkuyu ilçesineait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında;
Davalı Kamulaştırılan Yer Ada No Parsel No Mevkii HAMİYET ŞEN Enerji nakil hattı için 9,00m2408171 Demirci Mah. Giledereyolu İrtifa hakkı tesisi için 51,63 m2Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmesi istenmiştir.

  1. Kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
  2. Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Müdürlüğü'ne yöneltileceği,
  3. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirilmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği.
  4. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Derinkuyu T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu İLAN olunur. 19/08/2020

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER