T.C. HACIBEKTAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. HACIBEKTAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/21 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HACIBEKTAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
HACIBEKTAŞ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 884 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kuru tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Kültür arazisi durumunda özel mülke konu olan yerlerdendir.
Yüzölçümü : 4.000 m2Kıymeti : 8.800,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 09:00 - 09:05 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 09:00 - 09:05 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 301 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kuru tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Kültür arazisi durumunda özel mülke konu olan yerlerdendir.
Yüzölçümü : 1.400 m2Kıymeti : 3.080,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 09:10 - 09:15 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 09:10 - 09:15 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 282 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kuru tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Kültür arazisi durumunda özel mülke konu olan yerlerdendir.
Yüzölçümü : 7.200 m2Kıymeti : 11.880,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 09:20 - 09:25 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 09:20 - 09:25 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 418 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy,Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kuru tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Kültür arazisi durumunda özel mülke konu olan yerlerdendir.
Yüzölçümü : 83.800 m2Kıymeti : 138.270,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 38 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda Kargir ev ve ahır ve arsası olarak geçmekte olup tamamı yığma yapıdan oluşan üzeri ahşap oturtma kiremit örtülü çatıdan oluşan duvarları sıvasız ve boyasız tek katlı üzerinde 94 m2 oturumlu yapı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 800 m2Kıymeti : 35.302,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 09:40 - 09:45 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 09:40 - 09:45 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 302 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kuru tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Kültür arazisi durumunda özel mülke konu olan yerlerdendir.
Yüzölçümü : 4.300 m2Kıymeti : 9.460,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 885 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kuru tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Kültür arazisi durumunda özel mülke konu olan yerlerdendir.
Yüzölçümü : 7.600 m2Kıymeti : 16.720,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 789 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kuru tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Kültür arazisi durumunda özel mülke konu olan yerlerdendir.
Yüzölçümü : 22.100 m2Kıymeti : 48.620,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, 242 Parsel, BÜYÜKBURUNAĞIL Mahalle/Köy, polatlı Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, kuru tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Kültür arazisi durumunda özel mülke konu olan yerlerdendir.
Yüzölçümü : 21.000 m2Kıymeti : 34.650,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 14/04/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Hacıbektaş Adliyesi
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/10/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER