T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İ LANT.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2018/266 Esas

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Davacı TOCİ TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178))davası nedeniyle;

TOCİ TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin iflasına karar verilmesi talep edilmekle;

İcra İflas Kanununun, iflas ile ilgili hükümleri gereğince; TOCİ TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hakkında 09/08/2018 tarihinde açılan dava ile doğrudan doğruya iflasının talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/266 Esas sırasında kayda alındığı, iş bu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya müdahale veya itiraz yoluyla, borçlunun kendisinin açtığı işbu iflas davası nedeniyle borçlunun iflas talebinin, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri hususları ilan olunur. 17/08/2018

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER