T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2020/585 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.

NEVŞEHİR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/585 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER                : NEVŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BOĞAZ KÖYÜ

MEVKİİ                                   : -

PAFTA NO                               : -

ADA NO                                   : 110

PARSEL NO                            : 76

VASFI                                       : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ                         : 11,719.48

MALİKİN ADI VE SOYADI  : ADEM YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI                      : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ           :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/585 Esas sayısında dava açılmıştır.

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Vakıf Bank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/01/2021

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER