4/B´Lİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU TAYİNLERİ BAŞLADI

Türk Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanlığı, 4/B statüsünde sağlık çalışanlarının eş durumlarından dolayı tayin başvurularının başladığı duyurusunda bulundu.

4/B´Lİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU TAYİNLERİ BAŞLADI

Duyuruda; “Sağlık Bakanlığı´nda görevli 4/B´li personellerin eş durumu nedeniyle tayini için başvuruları başladı. 09 Ağustos 2015´e kadar sürecek başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sözleşmeli personel, (Ek–1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine de imzalattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, 13 Ağustos 2015 Perşembe günü saat 18.00´den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü´nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecektir. Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talepleri, kurumlarınca anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 24 Ağustos 2015 Pazartesi günü kurumuna ait internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr, www.tkhk.gov.tr, www.thsk.gov.tr) ilan edilecektir.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir listeler yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle kurum içi yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir. Bu kapsamda; Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden; Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

Eşinin, Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında stratejik, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun´a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname´ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan kurumlarınca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla,eşinin görev yaptığı İl´e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olmakla birlikte aynı kurumun taşra teşkilatında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde, anılan Yönerge´nin 7 nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev yaptığı İl´e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

Sözleşmeli personel, görev yaptığı hizmet biriminin bağlı bulunduğu kuruma ait boş pozisyonlara başvuru yapabilecektir.(Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan personel, Sağlık Bakanlığı´nın; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu´na bağlı birimlerde görev yapan personel, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu´nun; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu´na bağlı birimlerde görev yapan personel, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu´nun; boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilecektir.). 4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge´nin ek 1 inci maddesi hükümleri kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla eşinin görev yaptığı İl´e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir. Hizmet süresinin hesabında; 14 Eylül 2015 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır. Personelin aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasında geçen hizmet süreleri de bir yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

Sözleşmeli personel, (Ek–1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine de imzalattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, 13 Ağustos 2015 Perşembe günü saat 18.00´den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü´nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecektir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı´na ait değildir.

PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talepleri, kurumlarınca anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 24 Ağustos 2015 Pazartesi günü kurumuna ait internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr,  www.tkhk.gov.tr,  www.thsk.gov.tr) ilan edilecek. Personel, başvurusunun Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığını PBS üzerinden takip edebilecektir” açıklamaları yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER