Yargı kararları göz ardı edilmiş, akredite yetkisi gençlik sporda

Aksaray’da keyfi uygulamalarla basın mensupları arasında ayırımcılık yaparak keyfi yelek ve giriş kartı vermeyi sürdüren ve birçok basın mensubunun akredite işlemlerini yapmayan TSYD’nin Aksaray temsilcisinin haksız tutumu bir gazeteci tarafından valilik makamına verilen bir dilekçe ile yargıya taşınmıştı. Konu basın buluşmalarında konuk olan Aksaray Spor başkanını Hamit Özkök’e de aktarılmıştı.

Basın mensuplarının stada girişlerini düzenleyen Akredite konusun da verilmiş olan son yargı kararına istinaden yetki yazısında ‘’ Akredite yetkisi Gençlik Ve Spor İl Müdürlüklerine verildiği belirtilerek tüm illere gönderilen genelgeye rağmen akredite yetkisinin TSYD yetkilisine hukuk dışı kullandırıldığı ortaya çıktı.

10 yıldır süren hukuk mücadelesin de son sözü yargı verdi  ‘’Statlarda Basına Akredite yetkisi Gençlik spor il müdürlüklerinin’’ dedi

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ

Uzun zamandır süren kargaşada ilk önce  Basın mensuplarının akretide edilmesi yetkisi TSYD ‘dir diye genelge yayınlanmıştı . Bu genelgeye aynı haklara sahip olan ASGD (Anadolu Spor Gazetecileri Derneği )  Danıştay'a başvuru yaparak itiraz etti, mahkeme ASGD'yi haklı buldu bu sefer Yetki Türkiye Futbol Federasyonuna devredildiğine dair genelge yayınlandı ancak federasyon bu yetkisini  birlikte tek yetkili TSYD uygulamaya sokunca yeniden dava açıldı uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Danıştay onuda iptal ederek tek yetkili Gençlik ve spor dedi böylece bir çok ilde olduğu gibi 3 yıldır Aksaray'da da. yargı kararının gözardı edildiği gerçeği ortaya çıktı  Alınan son yargı kararına göre  Stadyum  girişlerinde  Basın mensupları için Akredite yetkisi için  Danıştay son noktayı 3 yıl önce aldığı kararla koymuş Akreditede son durum yetki Gençlik spor il müdürlüklerine devredildi  kararın uygulanması için Gençlik ve spor Genel Müdürlüğü gönderdiği son genelgenin  şı-u şekilde  yer buldu

MADDE 6 – (Değişik:RG-3/2/2013-28548) (1) Spor müsabakalarının yapıldığı spor tesislerinin basın tribünlerine girecek basın mensuplarının tespiti ve akreditasyon işlemleri il müdürlüklerince yerine getirilir.

BASIN  AKREDİTE NE DEMEK?

İlgili basın kuruluşu, yayıncı kuruluşlar, haber amaçlı görüntü alma iznine sahip kuruluşlar ve eğitim amaçlı görüntü alacak kişiler tarafından ev sahibi kulübe yazılı olarak bildirilen akredite kişileri akreditasyon listesine eklemek, akredite alanlara girişlerini sağlamak ve gerekli durumlarda ilgili basın kuruluşu ve haber amaçlı görüntü alma iznini haiz kuruluş tarafından bildirilen kişiler ve eğitim amaçlı görüntü alacak kişiler için geçici akreditasyon kartlarını üretmek, olarak tarif edilmiştir

Kaynak: www.aksaraywebtv.com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER