TOPLUMSAL BİR SORUN;  KADINA ŞİDDET

EDEBALİCE

   Kur’an-ı Kerim’de; “Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir.” derken insan nasıl olur da hayat arkadaşını öldürebilir? Buna akıl tutulması demek gerekir.  

   “Kadına şiddet” konusunu, Psikolog Uğur Tosun; “bir ahlak yozlaşması” olarak niteler, bir yazısında.

   Psikolog Uğur Tosun; “Acaba kadına şiddet uygulayan erkekler içlerindeki acizlik duygularını bastırmak için mi şiddet uygulamaktadırlar?” diye sorar. 

   Şiddetle ilgili, topluluk halinde yaşayan hayvanların otoritelerini korumak amacıyla şiddete başvurabildiklerini belirtmektedir, Uğur Tosun. “Hayvanlar bile nedensiz yere şiddet eylemine nadir olarak başvururken, insanlar nedensiz şiddete niye bu kadar sık başvurmaktadır?” şeklinde anlam veremez, bir türlü.

   Toplumsal ahlak yozlaşması sonucu ortaya çıkan şiddetin temelinde “bireylerin kendilerini yetersiz hissetmeleri, bu yetersizlikten dolayı karşısındaki bireyi güçsüz hale getirip, kendisini güçlü gibi gösterme çabasının olduğunu” belirtir. Bu açıklamalardan sonra kadına şiddet konusunda cevabını kendisinin de bildiği şu soruyu sorar: “Erkekler kadınlardan daha güçlü değil mi, neden böyle bir yöntem seçsinler?”   

   Yunusça düşünürsek konuya daha iyi açıklık getirebiliriz: “Yaratılanı severiz, Yaratan’dan ötürü!”

   Bütün varlıkları; canlı, cansız, bitki, hayvan, insan demeden sevmek zorundayız; çünkü bütün varlıkları yaratan Allah’tır!.. Hele bu kâinatın yaratılan en değerli mahlûku insan ise… 

   Yaratılanı sevmek Yaratıcıyı sevmek demektir.

   Tek bu söz ile bile bütün insanlar huzur içinde yaşayabilir, Yunusça düşünürsek, bu dünyada!..

    Bu şiddet, bu savaşlar niye?

    Hele aynı yastığa başkoyduğun, nikâh kıyarak Allah’ın huzurunda ömür boyu koruyacağına, bakıp besleyeceğine söz verdiğin eşine şiddet niye? 

   @ @ @

   Gün geçmiyor ki kadın cinayeti olmasın. Televizyonda her gün birkaç tane kadın cinayeti seyrediyoruz, üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Toplumsal duyarsızlığımız da bu kimselere cesaret veriyor. Gözümüzün önündeki “kadına şiddeti” görmezlikten geliyoruz. “benim de başıma gelebilir korkusunu yalnızca kadınlar yaşamaktadır.” 

   Oysa duyarlı davranarak “otokontrol” sistemini işletmeliyiz. Batı bunu çok iyi uyguluyor. Batı’da bir izmariti bile ortalık yere atamazsınız, değil ki kadına şiddet!.. 

  ÇÖZÜM YOLLARI:

   “Psikolog uğur Tosun, çözüm yollarını da bize sunmaktadır:

   “Erkek çocuklara temel eğitim verilmeli, kendisini çok değerli hissetmesi engellenmeli, dünyanın onun ekseni etrafında dönmediğinin bilincinde olması sağlanmalıdır.

   “Gerekli görülen kişilere “öfke kontrol” eğitimleri verilmelidir. 

   “Şiddet için verilen cezalar artırılmalı ve cezai indirimler uygulanmamalıdır.

   “Çocuklara diğer bireyin bedenine izinsiz dokunmamak gerektiği öğretilmelidir.

   “Şiddete karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

   “Şiddete maruz kalan kişiler yalnız bırakılmamalı, toplum tarafından desteklenmelidir.

    “Zaman zaman şiddet haberlerinden şiddet uygulayan kişilerin psikolojik sorunları olduğu ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır ancak asla unutmamalıyız ki şiddet uygulayan kişi her ne sebeple olursa olsun “hasta değil, suçludur” ve suçunun cezasını çekmelidir.”

@ @ @

   Psikolog Uğur Tosun’un görüşüne şunu da ilave edebiliriz: 

   Şiddete neden olan 

psikolojik,  toplumsal,  ekonomik sebepleri elbirliği ile ortadan kaldırmalıyız.    Bu konuda devlete olduğu kadar biz bireylere de çok iş düşmektedir. 

Ali İhsan TOSUN

www.aliihsantosun38@hotmail.com

YORUM EKLE