“Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın Güncel Durumu” çevrimiçi olarak NEVÜ’de istişare edildi

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine Kaydının 10. Yılı vesilesiyle “Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın Güncel Durumu İstişare Toplantısı” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

“Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın Güncel Durumu” çevrimiçi olarak NEVÜ’de istişare edildi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in açış konuşmaları ile başladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin açış konuşmasında, üniversite bünyesinde Alevi-Bektaşi kültürü ve semahı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Aktekin, üniversitenin Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü bünyesinde saha araştırmaları ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinin, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde bölgenin somut olmayan kültürel mirasının tespiti, derlenmesi, arşivlenmesi ve yayınlanması faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi içinde ise Hacı Bektaş-ı Velî ve semah ritüeline ilişkin bilgilerin de aktarılarak belirli dönemlerde semahın icrasının gerçekleştirildiğine de değinen Aktekin,  ayrıca üniversitenin Türk Halk Bilimi Kulübü Semah Topluluğu bünyesinde ise üniversitede eğitim gören öğrencilerin semah ve icrası konusunda bilgi ve tecrübe kazandıklarını ifade ederek istişare toplantısının gerçeklemesinde emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serkan Emir Erkmen’in “Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” konulu sunumu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Erman Aral’ın “UNESCO Türkiye Millî Komisyon Tarihinde Somut Olmayan Kültürel Miras” konulu sunumları ile devam etti.

Konunun uzmanları, akademisyenler, STK temsilcileri, yerel yöneticilerin katıldığı ve gün boyunca devam eden toplantıda, şu sorular etrafında tartışma ve istişareler gerçekleştirildi:

1. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydının UNESCO’nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri ve sözleşmeye katkısı nedir?

2. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın korunmasında, yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında ve geleneğin görünürlüğünün arttırılmasında listeye kaydının rolü ve katkısı nedir?

3. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın ürün ve üretimlerinin düzenli bir şekilde derlenmesi, araştırılması, belgelenmesi, korunması, geliştirilip güçlendirilmesi ve yeniden canlandırılması gibi korumaya yönelik süreçlerin işleyişi hakkında ne düşünüyorsunuz?

4. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın sürdürülebilir korunmasında ve unsura yönelik farkındalığın arttırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün rolü nedir?

Toplantı, genel değerlendirme ile son buldu.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER